2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013-11-21 įsakymas Nr. V-1106 "Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos  2019-07-02 sprendimas Nr. T-246 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-19 įsakymas Nr. A-1151 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo”

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-06 įsakymas Nr. 1240 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir jų veiklos organizavimo modelių 2019–2020 mokslo metams patvirtinimo”

PRIĖMIMAS Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ILGIAU NEI 4 VAL.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaiką į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje, esančioje Savivaldybės interneto tinklalapyje http://darzeliai.nevda.lt/ arba pateikia švietimo įstaigoje, kurią pageidauja lankyti.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A-195 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų registracijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijos

KĄ DARYTI, JEIGU LAISVŲ VIETŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE NĖRA?

Šiaulių rajono savivaldybė yra sudariusi Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe, kurios pagrindu Savivaldybė gali nukreipti vaikus į Šiaulių miesto ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigas. Šiaulių rajono savivaldybė taip pat yra numačiusi galimybę kompensuoti 70 Eur mokestį už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 spendimas Nr. T-322 "Dėl vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (prašymo forma)

ŠVIETIMO PAGALBA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS NAMUOSE AUGINANČIOMS ŠEIMOMS

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 srendimas Nr. T-115 "Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

PREVENCINĖS PROGRAMOS

Programos "Zipio draugai", "Obuolio draugai" ir "Įveikime kartu" dalyvaujančių Šiaulių rajono ugdymo įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programą įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite internetiniame puslapyje http://www.vaikolabui.lt/

 Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams http://www.ikimokyklinis.lt/

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-09 11:44:23 Atgal