2019 m. rugpjūčio 18 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos gerinimo Šiaulių rajone galimybių studijos parengimas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

 12. Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos gerinimo Šiaulių rajone galimybių studijos parengimas Bendras projekto tikslas - parengti sąlygas ir priemones Žmoniškųjų išteklių kompetencijos plėtrai Šiaulių rajono švietimo sistemoje, sprendžiant vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos problemas

Projekto tikslai : Parengti galimybių studiją ir sudaryti prielaidas:

  • sukurti inovatyvius (modernius) mokymo (si) metodus ir mokymo priemones naudojantis šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis prevenciniam darbui, ir juos įdiegti;
  • vystyti bendrojo lavinimo mokyklų, rajono Pedagoginės Psichologinės Tarnybos, rajono socialinių darbuotojų, -Švietimo centro žmoniškuosius išteklius atnaujinant jų dalykines kompetencijas ir tobulinant kompetencijas dirbti su socialinės atskirties grupėmis;
  • sukurti ir plėtoti psichologinės, specialiosios, socialinės pedagoginės bei formaliojo suaugusių švietimo pagalbos sistemą vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos srityje
  • sukurti sąlygas kiekvienam socialinės atskirties asmeniui galimybę į švietimo pagalbą teikiamą per rajone sukurtą psichologinės, specialiosios, socialinės pedagoginės bei formaliojo suaugusių švietimo pagalbos sistemą.
Projekto tikslams pasiekti pasirinkta Lietuvos Respublikos išskirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų prioritetinė sritis ,,Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra (Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos gerinimas)" realizuojamą stiprinant viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus per žmoniškųjų išteklių kompetencijos plėtrą

 

Projekto pagrindines veiklos • Investicijų projekto (galimybių studijos ) parengimas. • Projekto ir paramos • Projekto administravimas ir priežiūra

 

Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai  12325,30 EUR  9860,24 EUR

Projekto pradžia nuo

2008-02-22

 iki

2008-08-01

 

 PROJEKTO SVETAINE http://www.srsc.lt  
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-05 13:44:33 Atgal