2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
1.2. Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos projektas

                                                                          

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

 1. Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I-o etapo, I-os fazės Šiaulių rajono projektas

CCI 2006/LT/16/C/PE/001

Bendrieji Ventos Lielupės baseino investicinio vandentvarkos projekto tikslai:

• Įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui, • Įgyvendinti ES geriamojo vandens direktyvos 98/63/EEC nustatytus reikalavimus; • Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;

• Sumažinti taršą, patenkančią į Ventos Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu sumažinant taršą Baltijos jūrai; • Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje; • Išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Strateginiame

Ventos-Lielupės baseino plane suformuoti trys investicijų etapai: 2004-2008, 2009-2010 ir 2011-2020 metams. Prioritetiniai objektai nustatyti, remiantis pagrindiniais Bendrosios vandenų, Miestų nuotekų ir Geriamo vandens direktyvų reikalavimais. Pirmajame investicijų etape dominuoja miestai, turintys daugiau kaip 10 000 gyventojų. Antras investicijų etapas baseine bus įgyvendintas mažesnėse, turinčiose mažiau nei 2000 gyventojų, gyvenvietėse, o trečias paketas bus įgyvendintas gyvenvietėse, turinčiose daugiau nei 500 gyventojų.

Visi trys Ventos-Lielupės baseino projekto paketai turi būti įgyvendinti iki 2020 metų.

Projekto įgyvendinimo metu

numatyta:

• Kuršėnų nuotekų valymo įrenginių statyba;

• Kuršėnų nuotekų tinklų išplėtimas d160-250;

• Nuotekų siurblinių statyba;

• Kuršėnų nuotekų tinklų renovacija d200-300;

• Vandens ruošimo įrenginių statyba Kuršėnuose;

• Kuršėnų vandentiekio tinklų išplėtimas d80-150;

• Kuršėnų vandentiekio tinklų renovacija d100-150.

 

Sanglaudos fondo lėšos

16285298 Lt

9 568 000 EUR

2006 m. rugsėjis -
2009 m. gegužė

 I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2013-04-26 13:40:19 Atgal