2019 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmems Kryžių kalne, sukūrimas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

 9.Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmems Kryžių kalne, sukūrimas

BPD04-ERPF-3.4.3.-01-04/0024

Projekto tikslai - sukurti inžinerinę infrastruktūrą- lauko inžinerinių tinklus

Specifiniai projekto tikslai:

* Pritaikyti viešąjį kultūros ir istorijos paveldo objektą-Kryžių kalną turizmo reikmėms, gerinant Lietuvos kaip turizmo šalies įvaizdį.

* Sudaryti prielaidas isteigti viešąją turizmo infrastruktūrą- Turizmo informacinį centrą

 1. Lauko inžinerinių tinklų įrengimas;

2. Projekto ir paramos programos viešinimas

  Europos regionines plėtros fondas

Nacionalinės bendrojo finansavimo lėšos

 1 307683 Lt

1176 915 Lt

 Nuo

2006 m. liepos mėn. 19 d.

iki

2007 m. spalio mėn. 19 d.

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI.VIEŠIEJI PIRKIMAI
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ

 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-29 11:26:35 Atgal