2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo paslaugų kokybės specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos mokymosi aplinka ir vystant žmogiškuosius išteklius

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

3.

Švietimo paslaugų kokybės specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos mokymosi aplinka ir vystant žmogiškuosius išteklius

ESF/2004/2.4.0-K01-109

Bendras projekto tikslas - vystyti žmogiškuosius išteklius ir gerinti moksleivių su specialiaisiais poreikiais ugdymui technologijų mokymo aplinka.

 

Projekto tikslai :
  • Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos technologijų mokymo sektoriaus plėtra ir tinkamų salygų specialiųjų poreikių moksleivių mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas.
  • Aukšto lygio pedagogų profesionalumo specialiųjų poreikių moksleivių technologijų mokymo srityje skatinimas. Specifiniai projekto tikslai:
  • Sukurti salygas kiekvienam moksleiviui su specialiaisiais poreikiais įgyti jo/jos gebėjimus atitinkančias švietimo paslaugas;
  • Sukurti, naudojantis šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis technologiniam ugdymui inovatyvius (modernius) mokymo(si) metodus ir mokymo priemones, ir juos įdiegti . Projekto uždaviniai:
  • Sukurti inovatyvų socialinės - psichologinės kompetencijos ugdymo modelį darbui su specialiųjų poreikių moksleivių grupėmis;
  • Pritaikyti lanksčias ugdymo formas ir metodus priklausomai nuo neįgaliųjų (specialiųjų poreikių) individualių sugebėjimų ir poreikių;
  • Sustiprinti mokytojų kompetenciją neįgalimųjų (specialiųjų poreikių)vaikų ugdymo srityje.

Projekto tikslams pasiekti pasirinkta pagrindinė veiklų grupė ,,Mokymosi medžiagos sukūrimas ir publikavimas" bei veiklų grupė užtikrinanti visuomenės informavimą ir projekto viešinimą.

Projekto pagrindinės veiklos

* Sociologinis tyrimas ir programų kūrimas:

* Inovatyvaus pedagogų socialinės-psichologinės ugdymo modelio darbui su specialiųjų poreikių moksleivių grupėmis sukūrimas;

* Technologinės kompetencijos ugdymo modelio darbui su specialiųjų poreikių moksleivių grupėmis sukūrimas.

* Švietimo-konsultavimo modulio sukūrimas;

* Sukurtų modulių ekspertizė;

* Mokslinė konferencija "Integruoto specialiųjų poreikių mokinių ugdymas ir projekto patirtis".

Kitos projekto veiklos:

* Viešieji pirkimai;

* Prekių, įrangos, informacinių priemonių įsigijimas.

Įrangos , Įrengimų įsigijimai;

* Projekto ir programos viešinimas

(žiniasklaida, savivaldybės interneto puslapis-

www.siauliai-r.sav.lt , http://www.kursenai.lt/ , http://www.pavenciuvid.lt/ , vaizdinė reklama);

* Interneto svetainės sukūrimas

* Projekto administravimas ir projekto priežiūra (projekto įgyvendinimo metu ir 5 metai po projekto įgyvendinimo ):

* Projekto auditas

* Leidybinė veikla,

* Projekto administravimas ir projekto priežiūra (projekto įgyvendinimo metu ir 5 metai po projekto įgyvendinimo ):

* Projekto auditas

Europos Sajungos Struktūriniai fondai

 

362564 Lt

 

362564 Lt

 

Projekto pradžia nuo 2005-03-15 iki 2006-09-

PROJEKTO SVETAINĖ http://es.siauliai-r.sav.lt
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-29 11:44:33 Atgal