Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

ĮVYKO VIEŠAS SVARSTYMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO

2022-05-18 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

2022 m. gegužės 17 d., 15 val. Šiaulių rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko viešas svarstymas dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. Šį viešą svarstymą galima buvo stebėti bei užduoti klausimus ir nuotoliniu būdu.

Plano rengėjo UAB CityForm projekto vadovė Giedrė Ratkutė Skačkauskienė pristatė parengtą teritorijų planavimo dokumentą, atsakė į klausimus.

Planavimo pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai: Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2016 metų ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, planuojant sprendinius ne trumpesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui; Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės (taip pat 30 m ir aukštesnių ypatingų statinių) ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus; Numatyti ir patikslinti teritorijas pramonės ir sandėliavimo objektų statybai; Numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas; Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; Nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą; Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos reikalingomis visuomenės poreikiams; Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas kokybės gyvenimo sąlygas; Numatyti teritorijas prekybos centrų statybai; Integruoti parengtus ir patvirtintus bendruosius planus Šiaulių rajone; Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų ir galimybių; Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti Specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.

Susipažinti su visa darbų programa bei kitais dokumentais galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-91-18-464).

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Ritos Žadeikytės nuotraukos

Informacija atnaujinta 2022-05-19 09:40

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}