Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

PATEIKTI DVIEJŲ KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIUS DOKUMENTAI

2021-11-25 Komentarai (3) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Šiaulių rajono savivaldybė iki lapkričio 19 dienos sulaukė dviejų kandidatūrų teikimų Šiaulių rajono garbės piliečio vardui gauti. Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių rajono skyriau teikia poeto, prozininko, publicisto , kraštotyrininko ir visuomenės veikėjo Vytauto Kirkučio kandidatūrą, o Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas teikia aktyvios jaunimo darbuotojos, Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro direktorės Kristinos Pinskienės kandidatūrą.

Vytauto Kirkučio kandidatūrai rekomendacijas teikė Lietuvos kraštotyros draugija ir jos vadovas profesorius Libertas Klimka, leidykla „Žuvėdra“, Vilniuje gyvenančių kuršėniškių klubas ir jo prezidentas Stasys Lipskis bei Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Kristinos Pinskienės kandidatūrai rekomendacijas teikė Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, VšĮ Telšių jaunimo centras, Kuršėnų šeimos namai bei Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro lankytojai.

Abu kandidatai pateikė savo sutikimus, kad jų kandidatūros būtų teikiamos Šiaulių rajono garbės piliečio vardui suteikti.

Dėl kandidatų turės balsuoti susirinkusi į posėdį Šiaulių rajono garbės piliečio vardo teikimo komisija, o šios komisijos sprendimą turės patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

Garbės piliečio vardas suteikiamas: Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Šiaulių rajonui ir Lietuvos Respublikai; už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio, visuomeninės veiklos, viešojo administravimo ir kitose srityse; už nuopelnus įtvirtinant Šiaulių rajono savivaldą, įgyvendinant pilietines iniciatyvas ir kuriant Šiaulių rajono įvaizdį; už reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui.

Vytautas KIRKUTIS gimė 1956 metų gegužės 4 dieną Šiaulių rajone, Kuršėnuose. Baigė Pavenčių pradinę, Kuršėnų aštuonmetę bei Kuršėnų 1–ąją vidurinę (dabar – Stasio Anglickio progimnazija) mokyklas. 1974 metais įstojo ir 1978 metais su pagyrimu baigė Šiaulių pedagoginio instituto Filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

1978–1983 metais Vytautas Kirkutis dirbo Šiaulių rajono Drąsučių pagrindinėje mokykloje, 1983–1984 metais buvo išrinktas Savanoriškosios knygos bičiulių draugijos Šiaulių rajono skyriaus atsakinguoju sekretoriumi.

Žurnalisto darbą pradėjo 1984 metais Šiaulių rajono laikraštyje „Leninietis“ (vėliau – „Laikas“). Dirbo korespondentu, skyriaus vedėju, atsakinguoju sekretoriumi. Dirbdamas studijavo ir 1990 metais baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę.

1990–1995 metais dirbo pirmojoje po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Šiaulių rajono Taryboje, vadovavo Kultūros, švietimo ir sporto komitetui.

Šiaulių apskrities dienraštyje „Šiaulių kraštas“ pradėjo dirbti 1991 metų lapkričio mėnesį. Teko atlikti vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo ir redaktoriaus pareigas. Keletą metų Vytautas Kirkutis redagavo „Šiaulių krašto“ kultūros, meno ir literatūros priedą „Atolankos“, vadovavo jo kūrybinei grupei. „Šiaulių kraštas“ leido ir Šiaulių rajono laikraštį, kurį 1999–2000 metais, dirbdamas „Šiaulių krašte“, redagavo Vytautas Kirkutis. Nuo 2003 metų kovo 10 dienos iki 2010 metų spalio 1 dienos dirbo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje Kuršėnų miesto seniūno pavaduotoju. Vytauto Kirkučio iniciatyva įsteigta Vytauto Vitkausko premija jauniesiems filologams, Vilniuje 2003 metais įkurtas ir sėkmingai veikia Vilniaus kuršėniškių klubas. Jis į klubą subūrė Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono literatus (2006 metai).

Vytautas Kirkutis ilgą laiką vadovavo Šiaulių rajono savivaldybės Zigmo Gėlės premijos už pirmąją poezijos knygą skyrimo komisijai, Augustino Griciaus premijos už pirmąją prozos knygą komisijai, dirbo Metų kraštotyrininko, L. Ivinskio premijos skyrimo komisijose, iki 2010 metų spalio rengė Vytauto Vitkausko jaunųjų filologų konkursą, vadovavo komisijai, skiriančiai poeto ir mokytojo Stasio Anglickio premijas jauniesiems Šiaulių rajono poetams.

Nuo 2003 metų kovo mėnesio iki 2011 metų balandžio buvo Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos pirmininkas, iki 2014 metų – narys. Dalyvavo įvairių Šiaulių rajono savivaldybėje suburtų komisijų, tarybų veikloje, buvo Šiaulių rajono Garbės piliečio kandidatų atrankos komisijos narys. 

Nuo 2010 metų spalio 1 dienos iki 2020 metų spalio 16 dienos Vytautas Kirkutis dirbo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriuje vyriausiuoju specialistu. Valstybės tarnyboje iš viso dirbo 17 metų 7 mėnesius ir 7 dienas.

Nuo mokyklos metų rašo poeziją, prozą, publicistiką, spausdina literatūros kritikos straipsnius. Už kūrybą yra apdovanotas žurnalo „Kultūros barai” (1974), Zigmo Gėlės (1995), G. Stulpinienės vadybos kolegijos (2000) ir Šiaulių miesto 2002 metų geriausio rašytojo premijomis. Vytautui Kirkučiui suteiktas geriausio Šiaulių rajono kraštotyrininko vardas (2003), Naisių krašto garbingiausio žmogaus vardas (2013), Kuršėnų miesto Garbės piliečio vardas (2015). Daug kartų apdovanotas už kūrybą, aktyvią kultūrinę veiklą, kraštotyros darbus.

V. Kirkutis yra parengęs ir išleidęs du Šiaulių krašto kalendorius. Už abu jam buvo paskirtos Lauryno Ivinskio premijos (1992 ir 1996 metais), kuriomis apdovanojami geriausi metų kalendoriai.

Nuo 1999 metų Vytautas Kirkutis yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 2005 metų lapkričio 11 dieną Kultūros ministro įsakymu (LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-517) suteiktas oficialus Lietuvos Respublikos meno kūrėjo (rašytojas) statusas.

Pateikta ir solidi darbų bibliografija bei apdovanojimų sąrašas

Kristina PINSKIENĖ, Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro (toliau – Centras) vadovė,2014 m. parengė Centro modernizavimo projektą, kurio įgyvendinimo laikotarpiu buvo atliktas viso pastato vidaus remontas, nupirktos darbui su jaunimu reikalingos priemonės, įrengta dušinė, virtuvė su visa įranga, muzikos kambarys ir kt. Pastato vidus tapo neatpažįstamas. Projekto vertė 249 000 Eur (Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšos). Po projekto Centras sulaukė  ne vienos tarptautinės delegacijos. Pagerėjo sąlygos atviro darbo su jaunimu paslaugos teikėjams ir gavėjams.

Publikacija Ritos Škriadaitės-Vrubliauskės knygoje „Atvirojo darbo su jaunimu gidas: kokybės link“ Kristina Pinskienė dalijasi atvirojo darbo su jaunimu principais. Garsina Šiaulių rajoną jaunimo politikos srityje.

2020 m. Centro vadovė pirmoji Lietuvoje inicijavo patirtinį Lietuvos Atvirų jaunimo centrų suvažiavimą, kurio tikslas per žaidimą „Lietuvos Jaunimo darbuotojų stalo teniso turnyras“ ir paskaitą „Žaidimas per amžius“ apie žodžio žaidimas kilmę, sampratą, funkciją įvairiais gyvenimo tarpsniais, kurią skaitė  provakatyvus terapeutas, supervizorius Artūras Malinauskas. Renginiu džiaugėsi ir sveikino su šia iniciatyva Centro vadovę Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos delegacija. Renginio akimirkas galima matyti Centro feisbuko puslapyje https://www.facebook.com/Atviras-%C5%A0iauli%C5%B3-rajono-jaunimo-centras-1406832479542716/photos/3152734518285828.

Centro vadovė 2021 m. sėkmingai parengė projektą „Lengvi batai“ ir gavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansavimą (277 000 Eur) jo įgyvendinimui pagal „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl pritarimo dalyvauti atviro Šiaulių rajono jaunimo centro rengiamame projekte ir dalinio finansavimo skyrimo“ nuspręsta dalinai finansuoti šį projektą „Lengvi batai“ ir skyrė 27 700 Eur.

2020 m. gruodžio mėnesį buvo suorganizuota nuotolinė diskusija, kurios tikslas išsiaiškinti šio projekto rengimo reikalingumą ir naudą darbe su 12–18 metų delinkventinio elgesio bei elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais ir jaunimu (toliau – tikslo grupė) Šiaulių rajone.

Diskusijoje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, su vaikais ir jaunimu dirbančių Savivaldybės įstaigų deleguoti darbuotojai. Diskusijos metu nuspręsta, kad šis projektas ir jo idėja ne tik sukurs naują darbo modelį darbui su tikslo grupe Šiaulių rajone, tačiau suteiks galimybę nemokamai dalyvauti Šiaulių rajone su tikslo grupe dirbantiems specialistams mokymams bei palaikys bendradarbiavimo tinklą tarp rajone su vaikais ir jaunimu dirbančių įstaigų.“

Pridėtinę vertę kuria nevyriausybinės organizacijos vadovės sukurtas naujas pagalbos mechanizmas ir įdedamas darbas kuriant tarpinstitucinį tinklą organizuoti pagalbą ir darbą su delinkventinio elgesio jaunimu.

2021 metais Centro vadovė parengė ir šių metų lapkričio 3–5 dienomis įgyvendino pirmuosius projekto „Tai ar bandei restartuotis“ mokymus. Projektas skirtas  14-24 metų jaunuoliams, kurie yra iškritę iš švietimo sistemos ar kuriems tai gręsia. Šiuo projektu Kristina Pinskienė siekia sutelkti turimus Centro, savivaldybės ir partnerių resursus, siekiant padėti šiems jaunuoliams grįžti į ugdymo įstaigas. Projekte numatyta orientuotis į individualias jaunuolių situacijas, dirbti lanksčiai, kūrybiškai, išnaudoti darbo grupėje galimybes vardan grįžimo į ugdymo įstaigas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) nuo 2014 metų yra pasirašiusi 10 metų bendradarbiavimo sutartį su Centru, kurioje Administracija įsipareigoja skatinti ir teikti nukreipti įsitraukti į prasmingą Centro veiklą mažiau galimybių turinčius, nedidelių elgesio sutrikimų turinčius, įvairiais būdais savo protestą reiškiančius 14–29 m. jaunuolius, Centras įsipareigoja vykdyti kokybišką atvirą darbą su jaunimu pagal Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepciją. Septintus metus (bendradarbiavimo su savivaldybe sutarties laikotarpiu) Centras vykdo įsipareigojimus – dirba kokybišką atvirą darbą su jaunimu pagal Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepciją. Patirtinis mokymasis: žygiai, stovyklos, kurių metu jauni žmonės gauna iššūkių, naujų potyrių, taikomi netradiciniai metodai, akivaizdžiai duoda gerų rezultatų.

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje Kristina Pinskienė yra vienintelė Sertifikuota jaunimo darbuotoja.  Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema parengta pagal Jaunimo reikalų departamento įgyvendinto projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu parengtą jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą. Žr. Jaunimo darbuotojų sertifikavimas | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jrd.lt)

2020 metais Kristina Pinskienė laimėjo jaunimo darbuotojo stipendiją, kuri įrodo jos profesionalumą ne tik kiekybinių darbų prasme, bet ir darbo kokybės.

Šios nevyriausybinės organizacijos vadovė kiekvienais metais įsisavina ne tik Europos sąjungos lėšas, tačiau laimi ir nacionalinius projektus, kurių lėšos skiriamos Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių jaunuolių kokybiško laisvalaikio praleidimo galimybių plėtrai. https://jrd.lt/finansavimo-konkursai-organizacijoms/atviri-jaunimo-centrai-atviros-jaunimo-erdves/atviru-jaunimo-centru-atviru-jaunimo-erdviu-konkurso-rezultatai/elektroninio%20dokumento%20nuorasas%20(3).pdf

Šiaulių rajono savivaldybės, asmeninio archyvo nuotraukos

Informacija atnaujinta 2021-11-29 08:19

Komentarai

Vardas
El. paštas
name
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}