Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

PATVIRTINTAS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

2021-04-30 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Siekiant skatinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojus, kurie neturi techninių galimybių prisijungti prie centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų, tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, 2021 m. balandžio 27 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino „Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą“.

Prašymus kompensacijai gauti galės teikti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Šiaulių rajono savivaldybėje, ir Šiaulių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, kurie yra atlikę buitinių nuotekų valymo įrenginių arba kaupimo rezervuarų statybos darbus Šiaulių rajone ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Nustatytos formos prašymai (pagal Aprašo 1 ir 2 priedus) bus priimami ir registruojami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos priimamajame kiekvienais metais nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Apraše numatyta, kad bus kompensuojama 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) eurų, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo valdytojus, kuriems kompensacijos dydis bus nustatomas atskiru Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Kompensuojamos išlaidos, patirtos per 12 mėnesių iki einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt dienos.

Įrengti nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, galiojančios aktualios redakcijos reikalavimus, o nuotekų kaupimo rezervuarai turi būti įrengti vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18. Taip pat įrenginiai turi turėti Europos Sąjungos CE ženklinimą.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą  leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedu, statant II grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai priskirtas nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus privalomas statybą leidžiantis dokumentas.

Su prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo už individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimą ir įrengimą tvarka detaliau galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

 

Agnius Kundrotas

Turto valdymo skyrius

Informacija atnaujinta 2021-04-30 14:28

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}