Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO JAKŠTAIČIŲ KAIME

2019-08-08 Dalintis

Informuojame apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės

tarybos 2006.05.18 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo

Jakštaičių kaime"  ir detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2008.07.09 įsakymu Nr. A-816 "Dėl detaliojo plano

Jakštaičių kaime tvirtinimo" keitimą

      

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  sklypų sujungimas, privalomųjų teritorijos

naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas,

apribojimų bei servitutų nustatymas (pagal poreikį) Šiaulių rajono savivaldybėje,

Kužių seniūnijoje, Jakštaičių kaime, kadastro Nr. 9116/0006:198 ir kadastro Nr.

9116/0006:297

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

(Vilniaus 263, Šiauliai, tel. (841) 596 655, el. paštas direktorius@siauliuraj.lt)

Planavimo iniciatorius: Pagal 2019.03.7 d. sutartį Nr. SRZ-188(3.54) - Daiva

Čekienė, Gediminas Čekas, gyv. Gegužių g. 13-78, 78313 Šiauliai, tel. 8657 72250,

el. p. gediminascekas@gmail.com

Detaliojo plano rengėjas: P.Petrauskaitės įmonė, į.k. 14547287, Vilniaus 235-25,

Šiauliai, tel.868722350, el. p. palmira@projektcentras.lt

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais ir pareikšti pretenzijas, pastabas bei

pasiūlymus galima nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. 9 d. iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 26 d. (10

darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS,

www.tpdris.lt) (proceso Nr. K-VT-91-19-107), planavimo organizatoriaus buveinėje

Vilniaus g. 263, Šiauliuose, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Kužių

seniūnijos skelbimų lentoje bei teritorijos planavimo dokumento rengėjo Tilžės 170-205

Šiauliuose patalpose.

Viešo svarstymo susirinkimas bus 2019 m. rugpjūčio 26 d. 16 val. detaliojo plano

rengėjo patalpose, Tilžės 170-205  Šiauliuose. 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima pateikti planavimo iniciatoriui, plano

rengėjui ir planavimo organizatoriui iki sprendinių viešinimo pabaigos (iki 2019 m.

rugpjūčio 26 d. imtinai).

Priedai:

 

Sprendinių aiškinamasis raštas PDF formatu

Sprendinių brėžinys PDF formatu