Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KEITIMĄ LUKŠIŲ KAIME, KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAV.

2019-10-15 Dalintis

Informuojame apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2002.06.17 d. sprendimu Nr. 176 „Dėl detaliųjų planų, paruoštų supaprastinta tvarka, patvirtinimo“ (1.1 punktas),  keitimą      

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 9130/0007:332, Šiaulių r. sav., Kužių sen., Lukšių kaime, paskirties keitimas ir privalomųjų teritorijos naudojimo reglamento reikalavimų nustatymas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms), inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų bei servitutų nustatymas (pagal poreikį).

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus 263, Šiauliai, tel. (841) 596 655, el. paštas direktorius@siauliuraj.lt)

Planavimo iniciatorius: Pagal sutartį  Žilvinas Lūža

Detaliojo plano rengėjas: P.Petrauskaitės įmonė, į.k. 14547287, Vilniaus 235-25, Šiauliai, tel.868722350, el. p. palmira@projektcentras.lt

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais ir pareikšti pretenzijas, pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2019 m. spalio mėn. 14 d. iki 2019 m. spalio mėn. 29 d. (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) (Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje K-VT-91-17-326.), planavimo organizatoriaus buveinėje Vilniaus g. 263, Šiauliuose, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Kužių seniūnijos skelbimų lentoje bei teritorijos planavimo dokumento rengėjo Tilžės 170-205 Šiauliuose patalpose.

Viešo svarstymo susirinkimas bus 2019 m. spalio 29 d. 17 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, Tilžės 170-205  Šiauliuose.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima pateikti planavimo iniciatoriui, plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki sprendinių viešinimo pabaigos (iki 2019 m. spalio 29 d. imtinai).

 

Priedai:

Sprendinių aiškinamasis raštas PDF formatu

Sprendinių brėžinys PDF formatu