Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO LUKŠIŲ KAIME KEITIMĄ

2019-07-05 Dalintis

Informuojame apie rengiamą detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės valdybos 2002.06.17 d. sprendimu Nr. 176 „Dėl detaliųjų planų, paruoštų supaprastinta tvarka, patvirtinimo“ (1.1 punktas), keitimą
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 9130/0007:332, Šiaulių r. sav., Kužių sen., Lukšių kaime, paskirties keitimas ir privalomųjų teritorijos naudojimo reglamento reikalavimų nustatymas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms), inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų bei servitutų nustatymas (pagal poreikį).
Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius
(Vilniaus 263, Šiauliai, tel. (841) 596 655, el. paštas direktorius@siauliuraj.lt)
Planavimo iniciatorius: Pagal sutartį Žilvinas Lūža (Gegužių g. 13-14, Šiauliai, tel. 8618 22793)
Detaliojo plano rengėjas: P.Petrauskaitės įmonė, į.k. 14547287, Vilniaus 235-25,
Šiauliai, tel.868722350, el. p. palmira@projektcentras.lt


Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-91-17-326).
Su rengiamu projektu galima susipažinti plano rengėjo patalpose Tilžės g. 170-205, Šiauliai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šiaulių r. savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt,
Pastabas bei pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su
visuomene metu.
Apie teritorijų planavimo dokumento viešąjį svarstymą bus informuojama vėliau.


Priedai:

Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis

Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarties papildomas susitarimas

Planavimo darbų programa