Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ (Tvenkinio g.57, Toliočių  k., Šiaulių r. sav.)

2021-09-28 Dalintis

2021-09-28

Informuojame, kad vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 02 d. įsakymu Nr. A-1254 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A 875 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“ yra pradėtas rengti Detaliojo plano, patvirtinto 2000-02-14 Šiaulių rajono valdybos sprendimu Nr. 43 „ Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir degalinių išdėstymo schemos papildymo“ pakeitimas sklypo , kurio kadastro Nr. 9177/0002:141 (suteiktas adresas Tvenkinio g.57, Toliočių  k., Šiaulių r. sav.) apimtyje.

Planavimo organizatorius - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Detaliojo plano iniciatorius – fizinis asmuo   R. B., gyv.: xxxxxxxxxxxxx Šiaulių m. sav.

Planuojamos teritorijos adresas:  Žemės sklypas (kadastro Nr. 9177/0002:141, plotas –0,0790 ha) Tvenkinio g. 57, Toliočių k., Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajone ir jo prieigos.

Detaliojo plano rengėjas - MB „Statybų idėja“ , Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT-76233; PV architektė Rasa Budrytė, atestato Nr. A 901;

Planavimo tikslas - Šiaulių rajono valdybos 2000 m. vasario 14 d. sprendimu  Nr. 43 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir degalinių išdėstymo schemos papildymo“ 1.6 punktu patvirtinto detaliojo plano keitimas.

Planavimo uždaviniai:

  1. Šiaulių rajono valdybos 2000 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 43 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir degalinių išdėstymo schemos papildymo“ 1.6 punktu patvirtinto detaliojo plano keitimas, kurio tikslas pakeisti nepradėtus įgyvendinti detaliojo plano sprendinius sklypo Tvenkinio g.57 apimtyje, numatant nebekeisti žemės paskirties iš žemės ūkio į kitą (namų valdą), bet paliekant  pirminę naudojimo paskirtį - žemės ūkio (sodininkų bendrijų);
  2. pakeisti sklypo ribas padidinant sklypą įsiterpusios valstybinės žemės sąskaita;
  3. patikslinti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, teritorijos naudojimo reglamentus;
  4. sklype numatyti optimalius inžinerinių komunikacijų koridorius ir jų apsaugos zonas pagal poreikį;
  5. nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, reikalingus servitutus.

                   Galimybių studijos, SPAV nebus atliekama.

Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti rengiamas nebus.

Teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.

Detaliojo plano rengimo tvarka- bendroji.

Detaliojo plano rengimo etapai:

  • Topografinės nuotraukos parengimas;
  • Esamosios būklės analizė;
  • Bendrųjų sprendinių formavimas ir konkretizavimas;
  • Baigiamasis etapas (viešinimo, derinimo, tikrinimo tvirtinimo procedūros).

Šiuo metu yra parengti detaliojo plano keitimo sprendiniai. Su šiais sprendiniais galima susipažinti plano rengėjo patalpose Aušros al.66A, Šiauliai, darbo dienomis ir valandomis, pageidautina, iš anksto susitarus su projekto vadove architekte Rasa Budryte telefonu 8 687 29211 arba elektroniniu paštu rasa.budryte@statybuideja.lt . Viešai sprendiniai eksponuojami Šiaulių rajono savivaldybės ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos patalpose esančiose skelbimų lentose, Teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje TPDRIS sistemoje (identifikacinis numeris- K-VT-91-21-506)  bei Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje nuo 2021 m. rugsėjo  29 d.                                                                 

 Planuojamas viešas susirinkimas sprendiniams pristatyti bus rengiamas 2021 m. spalio 20 d. 16.00 val. planavimo rengėjo patalpose Aušros al.66A-13, Šiauliai (įėjimas tik su Galimybių pasu) ir per Zoom platformą. Pageidaujantys gauti zoom nuorodą yra maloniai prašomi informuoti plano rengėją elektroniniu paštu iš anksto prieš vieną darbo dieną iki nurodytos susirinkimo datos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 

Architektė   Rasa Budrytė
Tel.: 8 687 29211
rasa.budryte@statybuideja.lt
|Aušros al. 66A -13, Šiauliai-76233

Informacija atnaujinta 2021-09-28 15:17