Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

PRANEŠIMAS APIE DOKUMENTO VIEŠINIMĄ (VERDULIUKŲ K.)

2021-09-09 Dalintis

Informuojame, apie rengiamą detaliojo plano „Žemės sklypų (kad.Nr.9132/0006:604;605;606;607) Šiaulių raj. Verduliukų k., Samanų g.28;30;32;34; detalusis planas, patvirtintas  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010m.balandžio13d. įsakymu Nr.A-463 koregavimas nepagrindinių reglamentų- įvažiavimo ir statybos ribos ir zonos.

Planavimo tikslai: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų  planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 2014-01-02, Nr.D1-8 ( suvestinė redakcija 2021-07-01), p.318.3, pakeisti sklypuose  Samanų g.28;30;32;34 ,Verduliukų k., Šiaulių rajone , įvažiavimo ir statybos ribas ir zonas sklypuose.

Planavimo  uždaviniai:

Atsižvelgiant į planavimo tikslus :

1.pakeisti įvažiavimo vietą;

2.keisti statybos riba;

3. keisti statybos zona

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g.263,Šiauliai,

tel.(8 41) 596655, el.paštas: direktorius@siauliuraj.lt

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys.

Plano rengėjas: UAB”Raspedita” Tilžės g.170-414, Šiauliai, tel.8686 78175, el.paštas (volbikiene@hotmail.com)

 Informacija teikiama : apie planavimo eigą ir darbų programa teikiama plano rengėjo patalpose.

Sprendinių viešinimas numatomas  nuo 2021-09-09 iki  2021-09-23, ne mažiau 10 darbo dienų Šiaulių rajono savivaldybės Vilniaus g.263,Šiauliuose , skelbimu lentoje ir plano rengėjo patalpose ,Tilžės 170-414,Šiauliuose.

Dokumentas rengiamas supaprastinta koreguojamų detaliųjų planų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos

        Priedai: Koreguotas brėžinys

                     Aiškinamasis raštas

                     Įsakymas

 

        Plano rengėjas

Informacija atnaujinta 2021-10-19 10:12