Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

2020-03-09 Dalintis

                     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad parengtas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A-10 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo“ 3 punktu, detaliojo plano dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Vinkšnėnų kaime, Žemdirbių g. 31 (kadastrinis Nr. 9103/0010:264) sklypo ribų ir ploto keitimas, prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ne didesnį kaip 0,04 ha koregavimo projektas.

Planuojamos teritorijos adresas: Žemdirbių g. 31, Vinkšnėnų k., Šiaulių r. sav.
Planuojamos teritorijos plotas: 0,1141 ha.
Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, Tel. (8 41) 59 66 59, el. paštas: direktorius@siauliuraj.lt.
Detaliojo plano rengėjas:
projekto vadovė Irina Vingrienė, el.paštas vingirina@mail.ru, tel. 868 646 777 (darbo laikas: 9.00 – 17.00).
Planavimo pagrindas: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. A-1957 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo ”.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2020 m. sausio 9 d. Nr. SRZ-4 (3.54).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A-10 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo“ 3 punktu, detaliojo plano dalies koregavimas Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Vinkšnėnų kaime, Žemdirbių g. 31 (kadastrinis Nr. 9103/0010:264) sklypo ribų ir ploto keitimas, prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ne didesnį kaip 0,04 ha.
Strateginis pasekmių vertinimas (SPAV): strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka nebus atliekama, nes, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-08-18 nutarimu Nr.967, planuojama plėtra nepatenka į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priede nurodytas veiklas.
Viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.
                      Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TDP Nr. K-VT-91-20-26). Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti iki 2020 m. kovo 24 d. (10 darbo dienų)  dokumentų plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pagrindinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-03-09 14:46