Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ (ŽUVININKŲ K.)

2021-09-08 Dalintis

Informuojame, apie rengiamą detaliojo plano ,,Žemės sklypų (kad. Nr.9120/0007:400 ir kad. Nr.9120/0007:571) Šiaulių raj., Ginkūnų sen., Žuvininkų k. detalusis planas“, patvirtinto 2013-06-11, direktoriaus įsakymu Nr. A-699(3.1) koregavimą, keičiant suformuoto sklypo Nr.9 (adresas Rasos g. 122, Žuvininkų k., kadastrinis Nr.9120/0007:82) nepagrindinį reglamentą - inžinerinį tinklą.

Planavimo tikslai:
1. Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 2014-01-02, Nr.D1-8 (suvestinė redakcija 2021-07-01), p.318.3, pakeisti sklype adresu Rasos g. 122, Žuvininkų k., Šiaulių rajone aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą.

Planavimo uždaviniai:
1. atsižvelgus į planavimo tikslus:
pakeisti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą;

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, Šiauliai

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo
Plano rengėjas: UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt
Informacija teikiama: apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama plano rengėjo patalpose.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-08 iki 2021-09-22, ne mažiau 10 darbo dienų Šiaulių rajono savivaldybės, Vilniaus g. 263, Šiauliuose ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-420, Šiauliuose.
Dokumentas rengiamas supaprastinta koreguojamų detaliųjų planų viešinimo procedūrų tvarka.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

Koregavimo brėžinys

Aiškinamasis raštas

ĮSAKYMAS

PLANO RENGĖJAS

Informacija atnaujinta 2021-10-15 14:30