Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

SKELBIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ NORMANČIŲ KAIME

2020-08-17 Dalintis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad yra parengtas. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-14 d įsakymu Nr. A–562 patvirtinto teritorijų planavimo dokumento –  detaliojo plano  „Žemės sklypo paskirties  keitimo (iš žemės ūkio į kitos), padalijimo,   statybos bei privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimo, apribojimų ir servitutų nustatymo (pagal poreikį) Šiaulių rajone, Kužių seniūnijoje, Normančių kaime, kadastro Nr. 9130/0007:319“ – koregavimo  projektas.

Planuojamos teritorijos adresas:

Normančių k. 6 (kadastro Nr. 9130/0007385) ir Normančių k. 7 (kadastro Nr. 9130/0007384), Kužių sen., Šiaulių r. sav.

Planuojamos teritorijos plotas: 2,6501 ha

Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas:

  • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-20 d. Įsakymas Nr. A-199 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“;
  • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2017 kovo 15 d. SRZ- 226 (3.54).

Detaliojo plano organizatorius:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 263, Šiauliai-7633, tel. (8 41)59 66 59); el. paštas: direktorius@siauliuraj.lt.


Detaliojo plano iniciatorius:

Fizinis asmuo A.M.

Detaliojo plano rengėjas:

UAB ASD „Ekliptas“, S. Šalkauskio g. 8B, Šiauliai 76287 ; PV – architektė Regina Januškevičienė,  tel. 8 685 20274, e-paštas reginaj205@gmail.com.

Planavimo tikslai:

  • kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų kad. Nr. 9130/0007:385 ir kad. Nr. 9130/0007:384 padalinimas atitinkamai į tris ir du atskirus sklypus, nekeičiant jų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo.
  • teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Strateginis pasekmių vertinimas (SPAV): strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka nebus atliekama, nes, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-08-18 nutarimu Nr.967, planuojama plėtra nepatenka į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priede nurodytas veiklas.

Viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TDP Nr. K-VT-91-17-214). Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (10 darbo dienų) detaliojo plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

  • Pridedama:

Informacija atnaujinta 2020-08-17 14:40