Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

SKELBIMAS APIE  TERITORIJŲ PLANAVIMĄ VERDULIUKŲ KAIME

2020-04-02 Dalintis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad parengtas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos  2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl detaliojo plano Šiaulių rajono, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Verduliukų kaime, Vaivos g.17, tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano dalies Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Verduliukų kaime, Vaivos g. 19 (kadastrinis Nr. 9132/0006:754) koregavimo projektas.

Planuojamos teritorijos adresas:

Vaivos g.19, Verduliukų k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav. (kadastro Nr. 9132/0006:754)

Planuojamos teritorijos plotas – 0,3564 ha

Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. A-1046 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“;

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2019 m. liepos 31 d. Nr. SRZ-551 (3.54).
Detaliojo plano organizatorius:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 263, Šiauliai-7633, tel. (8 41)59 66 59); el. paštas: direktorius@siauliuraj.lt.
Detaliojo plano iniciatorius:

 Fizinis asmuo D.K.

Detaliojo plano rengėjas:

MB „Statybų idėja“ , Aušros al.66A-13, Šiauliai 76233; PV architektė Rasa Budrytė, atestato Nr. A 901; tel.: 8-687-29211; el. p. rasa.budryte@statybuideja.lt

     Planavimo tikslai:

  • Šiaulių rajono tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Verduliukų kaime, Vaivos g.17 tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas, kurio tikslas koreguoti dalies detaliojo plano sprendinius sklypo Vaivos g. 19 apimtyje papildant detaliuoju planu nustatytus sklypo naudojimo būdus (komercinės paskirties objektų teritorijos);
  • žemės sklypo pertvarkymas, privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų, inžinerinių komunikacijų koridorių tinklo patikslinimas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nurodymas, servitutų nustatymas (pagal poreikį), leistinų reikalavimų ir statybos reglamentų nustatymas vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais ir Šiaulių rajono bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių vertinimas (SPAV): strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka nebus atliekama, nes, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-08-18 nutarimu Nr.967, planuojama plėtra nepatenka į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priede nurodytas veiklas.

Viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TDP Nr. K-VT-91-19-473). Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti iki 2020 m. balandžio 17 d. (10 darbo dienų)  dokumentų plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

BRĖŽINYS

SPRENDINIAI

 

Informacija atnaujinta 2020-04-02 16:56