Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

AR VISADA PARDUODAMŲ FASUOTŲ PRODUKTŲ KIEKIS ATITINKA NURODYTĄ ANT PAKUOTĖS?

2021-08-17 Dalintis

         Lietuvos metrologijos inspekcijos strateginis  tikslas – siekti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

         LMI Vakarų regiono skyrius, vadovaudamasis  Lietuvos metrologijos inspekcijos 2021 m. I –II ketv. darbo planais, patikrino, kaip atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonėse, vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančiose ir nuotekas tvarkančiose įmonėse, energetikos, pramonės įmonėse, kadastrinius matavimus atliekančiose įmonėse, saulės, vėjo, biodujų jėgainių gaminamos elektros, šiluminės energijos apskaitai tvarkančiose  įmonėse, vaistus parduodančiose vaistinėse,  naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinėse, suskystintų automobilinių dujų degalinėse, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse, lauko prekyboje, pieno supirkėjai ir žalio pieno gamintojai (ūkininkai) ir kituose ūkio subjektuose laikomasi Metrologijos įstatymo ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų  reikalavimų.

          LMI Vakarų regiono skyriaus specialistai Šiaulių apskrities  įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą, atliko 196 patikrinimus, iš jų 189  patikrinimai atlikti prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus.

           17 patikrinimų metu nustatyti teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimai. Palyginti su praėjusių metų I-II ketv., pažeidimų sumažėjo 4,4 proc., 14 įmonių pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 15 matavimo priemonių. Atlikti 39 prekių kiekio patikrinimai, patikrinta 197 pavadinimų prekių. 3 asmenims paskirtos administracinės nuobaudos – 270 EUR. Įmonėms surašyti  3 Metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolai, kurie perduoti svarstyti LMI administracijai.

           Taip pat 2 įmonėse atlikti alkoholinių gėrimų skaitiklių plombavimo darbai kartu su VMI prie FM Akcizų administravimo departamento aptarnavimo skyriaus specialistais.   

            Pažeidimai nustatyti tikrinant:

           - vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančias įmones, nustatyta, kad vienos  gamybos įmonės gręžinyje buvo naudojamas vandens skaitiklis su pasibaigusia metrologine patikra;

           - suskystintų automobilinių dujų  degalines, iš patikrintų 8, 4–iose dujų degalinėse patikrinus dozavimą (patikrinti 4 dozatoriai), vienoje degalinėje nustatytas pažeidimas. Suskystintų dujų įpylimo faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną santykinę tūrio matavimo paklaidą ±1,0 proc. tūrio. Didžiausia faktinė santykinė paklaida – 1,56 proc. tūrio. Įmonės atsakingam  asmeniui paskirta administracinė nuobauda, už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą metrologijos srities teisės aktų pažeidimą įmonei skirta sankcija;

          - prekybos įmones.  Patikrinta 12 prekybos įmonių, iš jų 6 degalinių parduotuvės, nustatyti 3 pažeidimai.  Prekybos įmonėse naudojamos 23 MP (svarstyklės, stikliniai, elektroniniai termometrai), iš jų 4 MP (svarstyklės) be galiojančios metrologinės patikros.  Radviliškio r., Šeduvos parduotuvėje  svarstyklės naudojamos be galiojančios metrologinės patikros. Įmonės atsakingam  asmeniui paskirta bauda ir įmonei surašytas LMI Vakarų regiono skyriaus Metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolas, kuris perduotas svarstyti LMI administracijai.

          Dviejų prekybos įmonių atsakingiems asmenims baudos neskirtos dėl mažareikšmiškumo. 

          1 įmonė pašalino pažeidimą po LMI pranešimo apie planinį patikrinimą (1 MP).

          LMI atlieka ne tik matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, bet ir rinkai tiekiamų fasuotų prekių kiekio atitikties kontrolę.

          Šiaulių m. Vakarų regiono  skyriaus specialistai  per šį pusmetį, vykdydami fasuotų maisto ir ne maisto prekių (duonos, konditerijos, kulinarijos produktų, rūkytų mėsos gaminių, prieskonių, kieto kuro, sėklų) kiekio atitikties kontrolę prekybos įmonėse ir pas gamintojus, atliko 39 patikrinimus, nustatė 9 (23,1proc.) pažeidimų. Pažeidimai nustatyti prekybos įmonėse ir pas gamintoją tikrinant parduodamų fasuotų sėklų kiekio kontrolę. 

          Atlikus Šiaulių gamintojo fasuotų sėklų pakuočių iki 5 g kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš patikrintų 100 vienetų pardavimui paruoštų fasuotų sėklų pakuočių – 41 pakuotės (41 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus ir pakuočių vidutinis kiekis yra mažesnis už leidžiamą minimalų vidutinį kiekį. Už nustatytus pažeidimus Šiaulių įmonės atsakingam asmeniui paskirta administracinė nuobauda, už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą metrologijos srities teisės aktų pažeidimą įmonei skirta sankcija.

             Už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams. Už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams.

             LMI siekia apsaugoti vartotojus nuo neteisingų matavimų padarinių ir sumažinti pažeidimų. Todėl atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą patikrinimą. Kartu su pranešimu  siunčiami ir kontroliniai klausimynai. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje: http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

 Taip pat  netaikomos baudos nustačius mažareikšmį pažeidimą, ūkio subjektai konsultuojami bei teikiama pagalba padedant laikytis teisės aktų reikalavimų įmonėms ir verslininkams, vykdantiems veiklą pirmus metus. Įmonės, kurios per paskutinius  5 metus  nepadarė pažeidimų teisinės metrologijos srityje, parašius prašymą įtraukiamos į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“. 

            LMI primena, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimai, kuriais numatyta griežtesnė administracinė atsakomybė juridiniams ir fiziniams asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus. Taip pat nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsakomybę už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims, juridiniams asmenims skiriamas sankcijas už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir atsakomybės taikymo sąlygas. Pažymėtina, kad juridiniam asmeniui gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 eurų  iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų.

             Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama  informacija apie planuojamus  konsultavimo renginius, seminarus.

             Visi, turintys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Vakarų regiono skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, tel. 8 687 19856.

 

Vida Balčiūnienė

Lietuvos metrologijos inspekcijos Vakarų regiono skyriaus vedėja

tel. 8 687 19 856

 

Informacija atnaujinta 2021-08-17 11:42