Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“

2020-03-26 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020 m. kovo 24 d. Nr. M-14

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 27, 139.1 punktais:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. kovo 31 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu (pakeitimas 2020 m. kovo 26 d. Nr. M-15).
  2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-120).

2.2. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario18 d. sprendimo Nr. T-30 ,,Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-117).

2.3. Dėl maisto produktų, būtiniausių priemonių ir maitinimo izoliuotiems asmenims ekstremaliosios situacijos ir epidemijos metu kainos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-116).

2.4. Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės socialinės globos padalinio socialinės globos kainos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-108).

Pranešėja Jolanta Šiuparienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2.5. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-19 ,,Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-111).

Pranešėja Jolanta Šiuparienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2.6. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2020 metams patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-112).

2.7. Dėl autobuso perdavimo UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (sprendimo projektas Nr. TSP-80).

2.8. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-9 ,,Dėl autobusų perdavimo UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-116).

2.9. Dėl Kremuotų žmonių palaikų laikymo leidimų laidoti išdavimo ir kolumbariumo nišose priežiūros Kuršėnų miesto kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-93).

2.10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (sprendimo projektas Nr. TSP-73).

2.11. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (sprendimo projektas Nr. TSP-72).

2.12. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-23 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-99).

2.13. Dėl vandentiekio bokšto su arteziniu gręžiniu ir vandens valymo įrenginių perėmimo (sprendimo projektas Nr. TSP-91).

2.14. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-106).

2.15. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-12 ,,Dėl leidimo viešajai įstaigai Kuršėnų ligoninei teikti mokamas pacientų pervežimo paslaugas bei įkainių nustatymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-107).

2.16. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-114).

2.17. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-65).

2.18. Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių, vaikų skaičiaus nustatymo Šaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2020–2021 mokslo metais (sprendimo projektas Nr. TSP-105).

2.19. Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį „Buratinas“ ir Šiaulių r. Daugėlių lopšelį-darželį (sprendimo projektas Nr. TSP-69).

2.20. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-356 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-92).

2.21. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-119).

2.22. Kiti klausimai, informacija.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                                                                        Česlovas Greičius

Informacija atnaujinta 2020-03-26 14:37