Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pagrindiniai norminiai aktai

ĮSTATYMAI

 • 1. Vietos savivaldos įstatymas: 3 str. 4 d.; 16 str. 2 d. 8, 28, 29 p.; 27 str.;
 • 2. Viešojo administravimo įstatymas: 13 str.;
 • 3. Biudžeto sandaros įstatymas: 37 str. 3 d.;
 • 4. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas: 21 str. 3 d., 4 d.;
 • 5. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas: 17 str. 2 d., 3 d.;
 • 6. Viešųjų įstaigų įstatymas: 11 str. 3 d.;
 • 7. Rinkliavų įstatymas: 14 str. 1 d.;
 • 8. Labdaros ir paramos įstatymas: 13 str. 2 d.;
 • 9. Valstybės kontrolės įstatymas: 9 str. 5 d.;
 • 10. Valstybės skolos įstatymas: 8 str. 2 d.; 9 str. 4 d., 5 d.;
 • 11. Koncesijų įstatymas 28-1 str. 3 d.;
 • 12. Valstybės tarnybos įstatymas.

VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 • 1. 2004-03-26 nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo 3 p.;
 • 2. 1998-12-21 nutarimo Nr.1455 "Dėl valstybės išperkamo iš savininkų turto bei savininkams sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kuriuose gyvena nuomininkai, vertės nustatymo" 3 p.;
 • 3. 2000-07-05 nutarimu Nr. 793 "Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių piliečių nuosavybės teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos" patvirtintos Valstybės garantijų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams vykdymo eiliškumas, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo 13 p..

VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS ĮSAKYMAI

            2004-01-20 įsakymas Nr. V - 12 "Dėl Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymo Nr. V- 26 "Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo.

Informacija atnaujinta 2020-01-05 13:44