Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinė parama mokiniams (nemokamas mokinių maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti)

    

Kur kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams?

                                                                                                                                                

Vadovaujantis Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 20014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-150, 14 punktu, pareiškėjas turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į savivaldybės seniūniją, kurioje gyvena.

 

Ar priklauso socialinė parama mokiniams, jeigu mokiniui yra skirta globos (rūpybos) išmoka?

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1 str. 4 p., mokiniams kuriems yra skirta globos (rūpybos) išmoka – socialinė parama mokiniams nepriklauso.

 

Ar globojamam vaikui skirta globos (rūpybos) išmoka įskaičiuojama į asmens, globojančio vaiką, šeimos pajamas, jeigu jis kreipiasi dėl socialinės paramos savo vaikams?

 

 Ne, neįskaičiuojama.

 

Ar galima paramos mokinio reikmenims įsigyti skirtą pinigų sumą pervesti į pareiškėjo nurodytą kito asmens banko sąskaitą?

 

 Ne. Pinigai gali būti pervedami tik į pareiškėjo banko sąskaitą.

 

Ar mokinio reikmenims įsigyti skirtą pinigų sumą galima gauti grynais?

 

 Negalima. Mokinio reikmenims įsigyti skirta pinigų suma pervedama tik į pareiškėjo banko sąskaitą.

 

Mokiniui mokslo metų pradžioje buvo skirtas nemokamas maitinimas, bet vėliau dėl padidėjusių šeimos pajamų – nutrauktas. Ar galima dėl nemokamo maitinimo skyrimo kreiptis dar kartą jeigu šeimos pajamos  mokslo metų eigoje vėl sumažėjo?

 

Taip, galima kreiptis iki mokslo metų pabaigos. 

 

Ar mokiniui susirgus, vietoj nemokamo maitinimo, galima gauti paramą pinigais arba maisto produktais?

 

 Ne. Parama, skiriant nemokamą maitinimą, nekeičiama pinigais ar maisto produktais. Tačiau mokiniui susirgus (gydantis namuose) galima gauti nemokamus pietus, vadovaujantis  Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 20014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-151, 11.2 papunkčiu.

 

Ar mokiniui priklauso nemokamas maitinimas stovykloje jeigu jis lanko ne mokyklos organizuojamą dieninę vasaros poilsio stovyklą, bet vyksta atostogauti į kitą vaikų vasaros poilsio stovyklą.

 

 Nepriklauso. Nemokamas maitinimas teikiamas tik mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

 

Kreipiausi dėl socialinės paramos mokiniams 2 savo vaikams. Mano vaikai gauna išlaikymą (alimentus) iš savo tėvo. Gyvename kartu su sugyventiniu ir jo vaiku (5 asmenys). Ar prašydama paramos mokiniams privalau pateikti sugyventinio pajamas, nors jis nėra mano vaikų tėvas?

 

 Pareiškėja, kreipdamosi paramos mokiniams, privalo pateikti visų bendrai gyvenančių asmenų (šiuo atveju 5 asmenų) gaunamas pajamas kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje.

 

Laikinai globoju (globa nepiniginė) savo anūką, jo tėvams išvykus dirbti į užsienį. Kokias pajamas privalau pateikti kreipdamasi dėl socialinės paramos mokiniams? Ar galiu pateikti savo šeimos pajamas?

 

 Mokinio laikinas globėjas, privalo pateikti vaiko šeimos  pajamas. Globėjas negali pateikti savo šeimos pajamų kreipdamasis dėl paramos  skyrimo globojamam vaikui.