Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

TURTO VALDYMO SKYRIAUS SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIASIS INŽINIERIUS (VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS)

Skelbiamas konkursas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos TURTO VALDYMO SKYRIAUS SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGAS

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt   privalo pateikti:


  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmeniui Sistemoje ir statistikos tikslais identifikuoti, ir elektroninio pašto adresas.
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
  3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ 1.2 papunkčiu.

     4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną. (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per sistemą.

Dokumentai priimami iki 2021-09-03

Skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje data  -  2021-08-20

Konkurso administravimo procedūras centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pareiginės algos koeficientas – 10,00 (1770 Eur).  Gali būti mokami priedai ir priemokos.

Skelbimo Nr. – 48270

Jūratė  Janušauskienė

Teisės ir personalo administravimo skyriaus

vyriausioji specialistė

tel. (8 41) 596 651

el. p. kadrai@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-08-20 15:08