Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2013 m. veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

KOMISIJA 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

 

SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014-04-20

Šiauliai

  Vykdydama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-365 patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklos nuostatų 18 punktą, komisija kartą per metus ne vėliau kaip iki einamų metų gegužės 1 dienos teikia Savivaldybės tarybai ataskaitą apie Komisijos veiklą.

  2011–2015 metų VII šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Korupcijos prevencijos komisija patvirtinta 2011 m. birželio 16 d. Komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Alfredas Jonuška, pirmininko pavaduotoju – Savivaldybės tarybos narys Martynas Rusteika.

  Korupcijos prevencijos komisija 2013 metais surengė 1 posėdį.

  Analizavo savivaldybės mero išvadą ,,Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“. Komisija siūlė papildyti savivaldybės mero išvadą, teikimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, kad būtų daromi periodiniai patikrinimai, kaip surašomi buities tyrimo aktai.

  Komisijos nariai, susipažinę su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštu ,,Dėl pasaulinio korupcijos barometro 2013 tyrimo“, siūlė išnagrinėti esamą situaciją sveikatos apsaugos srityje. Tai numatyta atlikti 2014 metais.

Savivaldybėje veikia Nemokamo savivaldybės korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefonas. Šiaulių rajono savivaldybės svetainėje skelbiamas  korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefono numeris.

  Savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos posėdyje išklausomi gauti skambučiai, atliekama pranešimų analizė.

Pasitikėjimo telefono pranešimų ir nustatytų korupcinio pobūdžio veikų analizė komisijos sprendimu  skelbiama savivaldybės svetainėje.

Praėjusiais metais komisija tęsė švietimą antikorupcijos tema.

  2013-12-10 įvyko konferencija ,,Antikorupcijos laboratorija“. Dalyvavo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 4 specialistai, rajono mokyklų mokytojai ir 9–10 klasių moksleiviai (30 asmenų). Lauktas rezultatas pasiektas: organizuotas kasmetinis mokymas, ugdomas gebėjimas atpažinti korupcinius veiksmus, juos suvokti, vertinti teisės aktų projektus korupcijos atžvilgiu  ir siūlyti antikorupcines priemones šiai problemai spręsti

Šiaulių universitete dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje su Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos darbuotojais tema ,,Korupcijos prevencijos priemonės: sistema ir efektyvumas“.

 

Komisijos pirmininkas      Alfredas Jonuška