Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2014 m. veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

KOMISIJA 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

 

2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS

ATASKAITA 

2014-03-

Šiauliai

 

Vykdydama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-365 patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklos nuostatų 18 punktą, Korupcijos prevencijos komisija (toliau – Komisija) kartą per metus ne vėliau kaip iki einamų metų gegužės 1 dienos teikia Savivaldybės tarybai ataskaitą apie Komisijos veiklą.

Komisija sudaroma Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

2011 m. birželio 16 d. patvirtinta 2011–2015 metų VII šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Korupcijos prevencijos komisija iš 7 narių. Komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Alfredas Jonuška, pirmininko pavaduotoju – Savivaldybės tarybos narys Martynas Rusteika.

Korupcijos prevencijos komisija 2014 metais rinkosi į 4 posėdžius.

Komisija nagrinėjo sveikatos apsaugos paslaugų Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos apsaugos įstaigose problemas. Kartu su Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariais organizavo išvažiuojamąjį posėdį į VšĮ Šiaulių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrą ir VšĮ Kuršėnų ligoninę. Posėdžio metu išskyrė pagrindines problemas, kurias perdavė Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui ir sveikatos apsaugos įstaigoms.

Komisija svarstė, teikė pasiūlymus savivaldybės mero Išvadai dėl korupcijos rizikos analizės Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Išvada). Išvada parengta 2014 m. spalio 7 d. ir pateikta Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybai (toliau – Valdyba). Iš Valdybos gruodžio 19 d. gautas raštas Nr. G-4141(3.11) ,,Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo“. STT išnagrinėjo pateiktą Išvadą Nr. KO – 149(3.48) ir priėmė sprendimą korupcijos rizikos analizės Šiaulių rajono savivaldybėje neatlikti.

Lapkričio 7 d. Komisijos posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė. Diskutuota apie 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektą.

Komisija pasveikino Šiaulių rajono švietimo centre Kuršėnuose vykusios moksleivių pilietinių iniciatyvų konferencijos ,,Antikorupcijos laboratorija“ dalyvius. Konferencijos tikslas – ugdyti pilietinius gebėjimus, propaguoti teisines žinias, supažindinti su korupcijos problema ne tik Lietuvoje, bet ir moksleiviui artimoje aplinkoje. 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas     Martynas Rusteika