Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2014 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

                                                       ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSTARYBA SPRENDIMAS

DĖL 2014 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 12 d. Nr. T-310

Šiauliai

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-147, 180 ir 182 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti 2014 metų I pusmečio Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir  komitetų posėdžių grafiką (pridedama). 

 

Savivaldybės meras      Algimantas Gaubas                                          PATVIRTINTA

                                                                                                        Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                        2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-310

 

2014 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

 

Eil.

Nr.

Savivaldybės tarybos posėdžio laikas

Komitetų posėdžių laikas

Sprendimų projektai pateikiami

1

2

3

4

1.

2014 m. vasario  20 d.

13.00 val.

Vasario 11 d. 10.00 val. -

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Vasario 11 d. 10.00 val. -

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Vasario 11 d. 9.00 val.-

Kontrolės;

Vasario 11 d. 13.00 val. -

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Vasario 11 d. 13.00 val. -

Švietimo, kultūros ir sporto -

Vasario 12 d. 10.00 val. -

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki vasario 5 d.

2.

2014 m. balandžio 3 d.

13.00 val.

Kovo 25 d. 10.00 val. -

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Kovo 25 d. 10.00 val. -

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Kovo 25 d. 9.00 val. -

Kontrolės;

Kovo 25 d. 13.00 val. -

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Kovo 25 d. 13.00 val. -

Švietimo, kultūros ir sporto;

Kovo 26 d. 10.00 val. -

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki kovo 19 d.

3.

2014 m. gegužės 15 d.

13.00 val.

Gegužės 6 d. 10.00 val. -

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Gegužės 6 d. 10.00 val. -

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Gegužės 6 d. 9.00 val. -

Kontrolės;

Gegužės 6 d. 13.00 val. -

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Gegužės 6 d. 13.00 val. -

Švietimo, kultūros ir sporto;

Gegužės 7 d. 10.00 val. -

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki balandžio 30 d.

4.

2014 m. birželio 26 d.

Birželio 17 d. 10.00 val. -

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Birželio17 d. 10.00 val. -

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Birželio 17 d. 9.00 val. -

Kontrolės;

Birželio17 d. 13.00 val. -

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Birželio 17 d. 13.00 val. -

Švietimo, kultūros ir sporto;

Birželio 18 d. 10.00 val. -

Biudžeto, finansų ir valdymo.

Iki birželio 11 d.

 

___________________________________