Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendrasis planas

Projektas ,,Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas “

  

Projekto vertė: 184876,04 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2006 03 31 - 2008 01 31

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūriniai fondai

 

Šiaulių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija (Taryba) ir vykdomoji institucija (Administracija) neturėdamos strateginio teritorinio planavimo dokumento - bendrojo rajono teritorijos plano, savo administruojamoje teritorijoje negali pilnai įgyvendinti vietos savivaldos teises laisvai ir savarankiškai tvarkytis įgyvendinant vietos savivaldą, nes:

● nėra suformuota savivaldybės teritorijos vystymo koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai;

● nenustatytos teritorijos rajono teritorijos planinės ir erdvines struktūros vystymosi principai;

● teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai;

● teritorijos tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principai.

Ypatingai šie aspektai aktualūs, kai parengtas ir patvirtintas rajono 2003-2013 m. strateginis planas ir priemonių sąrašas, orientuotas į susiklosčiusios rajono teritorijos erdvinės struktūros tobulinimą, urbanistinės sistemos vystymą; užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimą, priemonių užtikrinančių gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, inžinerinės, susisiekimo ir kitos visuomenės poreikiams tenkinti reikalingos infrastruktūros plėtrą, teritorijų rezervavimą visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai.

 

Pagrindiniai projekto tikslai:

-suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;

-Nustatyti teritorijos rajono teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymosi principus;

-Nustatyti teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus;

-Nustatyti teritorijos tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principus.

 

Projekto vadovė - Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt