Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Daugėlių st

Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas

  

Projekto vertė: 20847,00 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008-02-29 - 2008-09-01

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondas.

 

Projekto tikslas - sudaryti prielaidas Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovacijai vykdyti. Projekto tikslas integruojasi į pagrindinio projekto tikslus: sudaryti palankias sąlygas Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos vaikams ir jaunimui užsiimti kūno kultūra ir sportu.

Projekto veiklos:

- Techninio projekto parengimas. Veiklos tikslas - pasirengti dokumentaciją, reikalingą Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovacijos darbams.

- Projekto ekspertizė. Veiklos tikslas (Statinio projekto ekspertizės tikslas) - įvertinti, kaip restauruojamo objekto projekte įgyvendinti esminiai reikalavimai (Statybos įstatymo 4 straipsnis), taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

- Projekto administravimas ir viešinimas. Šia veikla siekiama informuoti, projekto tikslinę grupę (Šiaulių rajono gyventojus, Daugėlių vidurinės mokyklos mokinius ir mokyklos bendruomenę) ir visuomenę apie projekto tikslus, įgyvendinimo eigą ir rezultatus; užtikrinti projekto įgyvendinimą ir valdymą.

 

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras kartu su Šiaulių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas“, kurio metu parengta techninė dokumentacija stadiono renovacijai bei atlikta techninio projekto ekspertizė.

Šio projekto metu buvo parengti techniniai sprendiniai Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono bei aptarnavimo pastato renovacijai, kuriuos įgyvendinus Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos vaikai ir jaunimas turės palankias ir kokybiškas sąlygas užsiimti kūno kultūra ir sportu. Techniniame projekte numatytas 1150 žiūrovų vietų tribūnų įrengimas, lengvosios atletikos sektoriaus, bėgimo takų, apšvietimo įrengimas bei aptarnavimo pastato renovacija. Numatoma suprojektuoti: 2000 vietų žiūrovų tribūnas, lengvosios atletikos sektorių, kuriame bus įrengtas šuolio į aukštį sektorius, disko metimo, rutulio stūmimo sektorius, bėgimo takai. Taip pat numatyta renovuoti stadione esantį aptarnavimo namelį, įrengti stadiono apšvietimą ir kitus būtinus infrastruktūros elementus, kurie Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadioną paverstų modernia vieta.