Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

KARTOTINIO CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO ĮREGISTRAVIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS.

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima 4 rūšių kartotinių civilinės būklės įrašų liudijimų išdavimą:
- gimimo;
- santuokos;
- ištuokos;
-mirties.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:
1.Prašymas.
   Prašymo pavyzdys
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jei pakartotinį civilinės būklės įrašo liudijimą turi gauti įgaliotas asmuo - įgaliojimas.
4. Jei pakartotinį civilinės būklės įrašo liudijimą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas - tai įrodantys dokumentai.

Dokumentai iš bankų

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

Paslaugos suteikimo trukmė

10 d.

Paslaugos gavėjas

fizinis asmuo

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-11 nutarimas Nr.1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB Swedbank

Sąskaitos numeris

LT247300010112394300

Įmokos kodas

52891

Paslaugos kaina

2,60 Eur.