Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Lygių galimybių užtikrinimas Pavenčių vid.m-kloje

„Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos fizine aplinka ir gerinant mokyklos infrastruktūrą“

 

Projekto vertė: 313 803,29 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: pradžia nuo 2005-04-01 iki 2006-04-30

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos Struktūriniai fondai

 

Projekto tikslas – realizuoti tikslinių grupių poreikius. Mokytojų ir technologijų profesijos mokytojų poreikiai - modernizuoti mokyklos fizinę ir techninę mokymo bazę, užtikrinti aukštą mokymo kokybę, igijus kvalifikacinius gebėjimus.

Projekto veiklos

Švietimo ir profesinio mokymo infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas bei veiklų grupė užtikrinanti visuomenės informavimą ir projekto viešinimą.

Veiklos aplinka - Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla -vienintelė rajone mokykla, turinti specialiąsias klases mokiniams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais.

Pagrindinė veikla – TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO steigimas, su šia infrastruktūra:

* Technologijų dalyko mokymo kabinetas;

* Maisto ruošimo kabinetas;

* Darbo su audiniais, siūlais, verpalais kabinetas;

* Praktinis medžio darbų kabinetas;

* Praktinis metalo darbų kabinetas;

* Kompiuterinių technologijų kabinetas;

* Persirengimo ir padalijamosios medžiagos kabinetai ;

* Sanitarinės-higieninės paskirties patalpos;

* Poilsio zona.

Kitos projekto veiklos:

* Viešieji pirkimai;

* Įrangos, įrengimų įsigijimai;

*Projekto ir programos viešinimas;

* Projekto administravimas ir projekto priežiūra (projekto įgyvendinimo metu ir 5 metai po projekto įgyvendinimo );

* Projekto auditas.

Projekto rezultatai:

- Atnaujinta mokyklos technologijų srities infrastruktūra – pritaikyta FIZINĖ APLINKA moksleiviams su specialiaisiais poreikiais ir įgyvendintas inovatyvus socialinės – psichologinės kompetencijos ugdymo modelis darbui su specialiųjų poreikių moksleivių grupėmis ir pritaikytos programos specialiųjų poreikių asmenų sutrikusioms funkcijoms lavinti technologijų srityje.

- Sudaryta patraukli MOKYMOSI APLINKA – atnaujinta ir sukomplektuota trūkstama materialinė ir techninė mokymosi bazė, tuo užtikrintas visuotinis švietimo paslaugų specialiųjų poreikių moksleivius prieinamumas.

- Realizuotos prielaidos taikyti specialiųjų poreikių moksleiviams lanksčias ugdymo formas ir metodus.

- Sudarytos sąlygos asmenims, turintiems didelius ir labai didelius ugdymosi poreikius, tenkinti individualius saviraiškos poreikius.

 

Projekto vadovas - Alfredas Budrys - Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 41 596657, alfredas.budrys@siauliuraj.lt