Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Paežerių užtv,

,,Paežerių užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija"

 

Projekto vertė: 333 333,24 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 m. spalis – 2009 m. lapkritis

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

 

 

Paežerių tvenkinio hidrotechninis statinys nepakankamai efektyviai funkcionuoja dėl pagrindinių elementų susidėvėjimo. Galima viso Paežerių tvenkinio hidrotechninio statinio griūtis. Tvenkinio vanduo gali išbėgti ir apsemti aplinkines teritorijas, nunešti kelio ruožą Kuršėnai-Luokė ties Dirvonėnų kaimu, apsemti geležinkelio bėgius.

Projektu ,,Paežerių tvenkinio užtvankos, melioracijos įrenginių rekonstrukcija“ siekiama įgyvendinti Lietuvos Kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ ir veiklos srities ,,Žemės ūkio vandentvarka“ keliamus tikslus bei uždavinius:

 - bendrasis tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai, kuri pagerintų žemės ir miškų ūkio konkurencingumą;

  - specialusis tikslas – gerinti kaimo ir miško vietovių infrastruktūros įrangą.

Projekto įgyvendinimo vieta - Dirvonėnų kaimas (Paežerių tvenkinys), Raudėnų seniūnija, Šiaulių rajonas. Projekto objektas - Paežerių tvenkinio hidrotechninis statinys. Projekto pagrindinės veikla – Paežerių užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija. Projekto metu investuojama į Melioracijos sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukciją. Bendras užtvankos ilgis 0,5 km., projekto metu bus rekonstruota 0,4 km.

Projektu siekiama ir kitų tikslų – mažinti neigiamą poveikį žemės ūkio subjektams ir kaimo gyventojams, apsaugant nuo žalingo vandens poveikio ir sukuriant saugias ir tinkamas sąlygas naudotis Šiaulių rajono Paežerių tvenkinio hidrotechniniais įrenginiais.

 

Įgyvendinus projektą:

Renkantis problemų sprendimo būdą buvo atsižvelgta į rekonstruojamų hidrotechnikos statinių projektavimo bei statybos pagrindinius reikalavimus (STR 2.02.06:2004), pasirinktas optimaliausias sprendimas: tvirtinti žemių užtvankos aukštutinį šlaitą šiuo metu Lietuvoje taikomu ir pasitvirtinusiu būdu – tvirtinti aukštutinį šlaitą gelžbetonio plokštėmis, pažeminus vandens lygį; papildomam vandens pratekėjimui (pasiekiant pratekėjimą iki 11,5 m3/s) įrengti papildomą vandens paimą – šis būdas patikimesnis ir 1,5 karto pigesnis nei įrengti naują šachtą išardžius senąją.

Sutvirtinant užtvankos pylimą atnaujintas šlaito pagrindas, sumontuotos naujos užtvankos plokštės. Senieji pralaidos vamzdžiai pakeisti naujais. Po asfaltuotu keliu išgręžus gręžinį, pakloti plastikiniai vamzdžiai ežero vandens pertekliui nuleisti.

 

 

Projekto vadovas – Saulius Darginavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 596676, el. p. saulius.darginavicius@siauliuraj.lt