Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pavenčių vid. mokyklos modernnizavimas

„Švietimo paslaugų kokybės specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos mokymosi aplinką ir vystant žmogiškuosius išteklius“

 

Projekto vertė: 105 005,79 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos Struktūriniai fondai

 

Projekto tikslai:

• Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos technologijų mokymo sektoriaus plėtra ir tinkamų sąlygų specialiųjų poreikių moksleivių mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas.

• Aukšto lygio pedagogų profesionalumo specialiųjų poreikių moksleivių technologijų mokymo srityje skatinimas. Specifiniai projekto tikslai:

• Sukurti sąlygas kiekvienam moksleiviui su specialiaisiais poreikiais įgyti jo/jos gebėjimus atitinkančias švietimo paslaugas;

• Sukurti, naudojantis šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis technologiniam ugdymui inovatyvius (modernius) mokymo(si) metodus ir mokymo priemones, ir juos įdiegti . Projekto uždaviniai:

• Sukurti inovatyvų socialinės - psichologinės kompetencijos ugdymo modelį darbui su specialiųjų poreikių moksleivių grupėmis;

• Pritaikyti lanksčias ugdymo formas ir metodus priklausomai nuo neįgaliųjų (specialiųjų poreikių) individualių sugebėjimų ir poreikių;

• Sustiprinti mokytojų kompetenciją neįgalimųjų (specialiųjų poreikių)vaikų ugdymo srityje.

Projekto tikslams pasiekti pasirinkta pagrindinė veiklų grupė ,,Mokymosi medžiagos sukūrimas ir publikavimas" bei veiklų grupė užtikrinanti visuomenės informavimą ir projekto viešinimą.

 

Projekto pagrindinės veiklos

* Sociologinis tyrimas ir programų kūrimas;

* Inovatyvaus pedagogų socialinės-psichologinės ugdymo modelio darbui su specialiųjų poreikių moksleivių grupėmis sukūrimas;

* Technologinės kompetencijos ugdymo modelio darbui su specialiųjų poreikių moksleivių grupėmis sukūrimas.

* Švietimo-konsultavimo modulio sukūrimas;

* Sukurtų modulių ekspertizė;

* Mokslinė konferencija "Integruoto specialiųjų poreikių mokinių ugdymas ir projekto patirtis".

Kitos projekto veiklos:

* Viešieji pirkimai;

* Prekių, įrangos, informacinių priemonių įsigijimas. Įrangos , Įrengimų įsigijimai;

* Projekto ir programos viešinimas.

(žiniasklaida, savivaldybės interneto puslapis-

www.siauliai-r.sav.lt , http://www.kursenai.lt/ , http://www.pavenciuvid.lt/ , vaizdinė reklama);

* Interneto svetainės sukūrimas;

* Projekto administravimas ir projekto priežiūra (projekto įgyvendinimo metu ir 5 metai po projekto įgyvendinimo ):

* Projekto auditas

* Leidybinė veikla,

* Projekto administravimas ir projekto priežiūra (projekto įgyvendinimo metu ir 5 metai po projekto įgyvendinimo );

* Projekto auditas.