Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

PRAŠYMO SUDARYTI SANTUOKĄ PRIĖMIMAS IR SANTUOKOS REGISTRAVIMAS.

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą.
Prašymas sudaryti paslaugą priimamas iš karto, o santuoka regstruojama įstatymo nustatyta tvarka.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas (pildomas skyriuje).
    Prašymo pavyzdys
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Gimimo liudijimai
3. Ištuokos liudijimas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties liudijimas (našliui).
4. Užsienio valstybės pilietis(ė), paduodamas(a) prašymą santuokai sudaryti, privalo pateikti savo pasą, gimimo, ištuokos (ištuoktam asmeniui) ar sutuoktinio mirties (našliui) liudijimus ir savo valstybės kompetetingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jo (jos) santuokai nėra kliūčių. Šie dokumentai (išskyrus pasą) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka legalizuoti, jeigu tarptautinės sutartys nenumato kitaip.

Dokumentai iš bankų

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

Paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

Paslaugos gavėjas

fizinis asmuo

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
6. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo"

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB Swedbank

Sąskaitos numeris

LT247300010112394300

Įmokos kodas

52891

Paslaugos kaina

20,00 Eur