Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS, IŠTUOKOS LIUDIJIMO IŠDAVIMAS.

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo surašymą, ištuokos liudijimo išrašymą.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Teismo sprendimas.
3. Santuokos liudijimas.
4. Prašymas

Dokumentai iš bankų

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyta valstybės rinkliava.

Paslaugos suteikimo trukmė

1 d.

Paslaugos gavėjas

fizinis asmuo

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
6. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2008-07-22 Nr.1R-294 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo"

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo bankas

AB Swedbank

Sąskaitos numeris

LT247300010112394300

Įmokos kodas

52891

Paslaugos kaina

6,00 Eur