Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vandentvarkos techn. dokumentai

„Vandentvarkos paslaugų gerinimas mažose gyvenvietese Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonuose“

 

Projekto vertė: 395750,00 eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2005-07-01 iki 2007-08-31

Projekto finansavimo šaltiniai: INTERREG IIIA

 

Projektą įgyvendina Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonų savivaldybės. Projekte numatytomis priemonėmis siekiama sumažinti neigiamą poveikį Lielupės baseino upėms. Toks rezultatas gautas gerinant teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonų mažose gyvenvietėse:

- Šiaulių rajone - Pakumulšiuose, Varputėnuose, Sauginiuose ir Žadžiūnuose

- Joniškio rajone - Jauniūnuose, Plikiškiuose, Kirvaičiuose

- Jelgavos rajone - Vircavoje, Mazlauki, Vitolini ir Zalenieki.

 

Projekto bendrasis tikslas - vystyti Šiaulių rajono, Joniškio rajono ir Jelgavos rajono savivaldybių bendradarbiavimą aplinkos išsaugojimo abipus Lietuvos ir Latvijos sienos srityje.

Projekto specifiniai tikslai:

1. Mažinti neigiamą poveikį Lielupės upių baseino upėms gerinant vandentvarkos paslaugų tiekimą Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonų mažose gyvenvietėse.

2. Pagerinti Šiaulių rajono, Joniškio rajono ir Jelgavos rajono savivaldybių darbuotojų žinias ir kompetenciją vandentvarkos srityje.

Projekto veiklos:

1. Projekto administravimas ir valdymas;

2. Projekto įgyvendinimas:

- Projekto įžanginis seminaras;

- Galimybių studijos parengimas Vandentvarkos paslaugų gerinimo srityje - Šiaulių rajono 4 gyvenviečių, Jelgavos rajono 4 gyvenviečių, Joniškio rajono 3 gyvenviečių;

- Projekto dalyvių mokomasis seminaras Vandentvarkos rengimo srityje;

- Vandentvarkos objektų techninės dokumentacijos parengimas;

- Projekto baigiamasis seminaras;

- Projekto viešinimas.

 

Projekto rezultatai:

Pasirašius partnerystės sutartį, visi projektiniai darbai vyko visuose trijuose rajonuose vienu metu. Įgyvendinant projektą buvo atlikta galimybių studija, parengta techninė dokumentacija, reikalinga minėtų gyvenviečių vandentvarkos sistemoms rekonstruoti.

Išleistas informacinis lankstinukas ir išdalintas visų trijų savivaldybių gyventojams. Projekto vykdytojai rinkosi į seminarus.

Baigiamasis projekto seminaras surengtas Kuršėnuose. Jame dalyvavo visų trijų projekto partnerių – Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonų savivaldybių bei techninius projektus rengusių įmonių atstovai. Vandentvarkos techninius projektus, parengtus Pakamulšių, Varputėnų, Sauginių ir Žadžiūnų gyvenvietėms UAB „Vandens projektai” atstovas. Projekto eigą Joniškio rajone pristatė Vilija Aleksienė, savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja, projekto vadovo pavaduotoja, Jelgavos rajone - Zieduonis Caune, Vircavos savivaldybės vadovas. Vykdant projektą, pavyko įgyvendinti visus keltus uždavinius. Parengti vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techniniai projektai vienuolikai mažų gyvenviečių. Tarp jų – keturioms mūsų rajono gyvenvietėms - Pakamulšiams, Varputėnams, Sauginiams ir Žadžiūnams.

Parengus techninę dokumentaciją, sudarytos prielaidos vykdyti kitą etapą - pertvarkyti, rekonstruoti vandentvarkos sistemas mažose gyvenvietėse, nepatenkančiose į Ventos-Lielupės baseino projektus.

“Tvarkinga sistema, tai žingsnis pirmyn – žmonės galės gerti švarų vandenį, gyventi nuotekomis neteršiamoje aplinkoje,” – akcentuoja projekto vykdytojai ir partneriai, jau aptarę tolimesnio bendradarbiavimo gaires.

 

 

Projekto vadovas – Algirdas Baikauskas, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 596669.