Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Turto valdymo skyriaus Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas (kodas 242212) (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį iki 2022 m. gruodžio 31 d.)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Turto valdymo skyriaus Nedirbančių asmenų atvejo vadybininko (kodas 242212)  (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį iki 2022 m. gruodžio 31 d.) pareigas.

Pareigybės lygis –A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,08.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą; taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus,  Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos nuostatais, Modeliu, nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymu;

1.3. žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

1.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;                     

1.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.6. gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

1.7. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);
  3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

Atrankos paskelbimo data – 2021 m. lapkričio 23 d.  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje  - iki 2021 m. gruodžio 7 d.    

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

Skelbimo Nr. 75213

Informacija atnaujinta 2021-11-24 10:40