Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomenės

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 16 d. sprendimas Nr. T-321 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS KURŠĖNŲ „PAVENČIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „PAVENČIUOSE SPORTUOTI GERA!“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. T-305 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI VARPUTĖNŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO PARAPIJAI SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-192 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-159 „DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS KURŠĖNŲ „PAVENČIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „PAVENČIUOSE SPORTUOTI GERA!“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-158 „DĖL PRITARIMO VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „KUŽIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „JAUKI APLINKA PATOGESNIAM GYVENIMUI“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO"


Informuojame, kad LR Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra priima paraiškas projektų finansavimui pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Galimi pareiškėjai:

viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija;

privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija;

Netinkami pareiškėjai:

juridiniai asmenys, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų;

Paraiškos pateikimo terminas: iki 2020-09-01 (15:00).

Priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas, padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Išsami informacija:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1

Audronė Birutienė

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjaBENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS (2019-06-12)

ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTINĖS VEIKLOS RĖMIMO NUOSTATAI 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU PATIRTŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 


 IŠSAMI INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ 

Informacija atnaujinta 2021-11-22 13:58