Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Religinių bendruomenių veiklos rėmimas

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ PROJEKTAMS 2022 METAIS FINANSUOTI


ATASKAITŲ FORMOS:

PRAŠYMO-PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA (4 PRIEDAS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (Forma Nr. 2)


Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatai

Nuolatinės Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisijos nuostatai

PRAŠYMO FORMA (1 PRIEDAS)

RELIGINĖS BENDRUOMENĖS PRAŠYMAS-PROJEKTAS LĖŠOMS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI  (2 PRIEDAS) 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A-988 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T-225 „DĖL LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI RAUDĖNŲ ŠV. APAŠTALO BALTRAMIEJAUS PARAPIJAI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A-860 „DĖL LĖŠŲ IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A-507 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. T-90 „DĖL LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJAI“

Šiaulių rajono religinės bendruomenės  (Asociacijos), pateikusios paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl finansavimo 2022 m.

Asociacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas/ Patirtos išlaidos

Prašoma skirti lėšų suma

Skirta projekto finansavimui suma

Neskirta projekto finansavimui suma

Skirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

Neskirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

             

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir  bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

 


ARCHYVAS:

2021 m. veiklos archyvas

2018 m. – 2020 m. veiklos archyvas

       

Informacija atnaujinta 2022-07-01 11:19