Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO komisijos veikla

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisija dvejų metų kadencijai:
Pirmininkė – Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Sekretorė – Irena Eigirdienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.
Nariai:
Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;
Jurgita Mickūnė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja;
Darius Simonavičius, asociacijos „Deksnės bendruomenė“ pirmininkas;
Greta Stučinskytė, asociacijos „Kūrybinės raiškos centras“ valdybos narė.

  • ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMAS (2021-06-23 ĮSAKYMAS NR. A-1175)

Data

Dokumentas

2021-12-06

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-250 (3.48)

2021-11-04

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-222 (3.48E)

2021-10-19

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-207 (3.48E)

2021-09-22

PRATĘSTAS PAKARTOTINAS KVIETIMAS ŠIAULIŲ RAJONO  NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS FINANSAVIMUI IŠ 2021 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

2021-08-10

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-165 (3.48E)

2021-08-03

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-161 (3.48E)

2021-05-26

SKELBIAMAS ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2021 METAIS KONKURSAS

2021-05-04

KVIETIMAS DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJĄ

 

Informacija atnaujinta 2022-01-12 10:47