Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veikla

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
 
NVO nuostatai
 
NVO veiklos rėmimo komisija ir jos nuostatai 
 

ATASKAITŲ FORMOS:

           VEIKLOS ATASKAITA;

           BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS.


2020 m. Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimui 5 200,00 Eur skirti  projektams įgyvendinti šiems subjektams:

 • Laisvųjų imtynių klubui „Gintaras“, projektui „Nepamirštama vasara“,
 • Sporto klubui „Dvikova“, projektui „Vasara – aktyviai ir įdomiai“,
 • Asociacijai Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“, projektui „Veik, sportuok, draugauk!“,
 • Asociacijai „Naisių bendruomenė“, projektui „Kalėdinis miestelis Naisiuose“,
 • Šiaulių rajono neįgaliųjų ir senjorų asociacijai „Neužmirštuolė“, projektui „Yra laikas dirbti ir laikas būti kartu“,
 • VšĮ „Šiaulių letenėlė“, projektui „Programos P-S-P įgyvendinimas Šiaulių rajone, siekiant užkirsti kelią besaikima kačių dauginimuisi“,
 • Labdaros ir paramos fondui „Dinozauras“, projektui „Rūšiuoju – apie ateitį galvoju“,
 • Šiaurės Lietuvos asociacijai, prisidėjimui prie projekto Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0189.

N e s k i r i a m a  iš 2020 m. Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo lėšų:

 1. VO „Meškuičių bendruomenė“, kodas 300123365, projektui „Liaudiškos muzikos kapelų šventė – varžytuvės „Užgrokim diedukai, užgrokim anūkai!“;

 2. asociacijai „Deksnės bendruomenė“, kodas 304871694, projektui „Graži ir pavyzdinga tvarka“;
 3. asociacijai „Vijolių kaimo bendruomenė“, kodas 302687731, projektui „Žalingų įpročių bei nusikaltimų kontrolė ir prevencija“;
 4. Šiaurės Lietuvos asociacijai, kodas 304217958, projektui „Kalėdinė šventė 2020“.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-2042 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLŲ RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-1207.  Įsakymo Nr. A-1207 pakeitimai: 2020-07-29 Nr. A-1226;  2020-07-31 Nr. A-1237.

_______________________________________​

 

 Kas yra NVO?

 Nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos (išskyrus, kurių vieninteliai steigėjai yra valstybinės ir / ar savivaldybių institucijos), kurioms būdingi šie požymiai:

 juridinis asmuo;

prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valdymo institucijų;

nepelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų, darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);

savivalda;

savanoriškumas (laisvas narių įstojimas ir išėjimas);

tarnavimas visuomenės labui.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo, įsigaliojusio 2014 m. balandžio 1 d., nuostatas, Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Savivaldybių institucijos ir įstaigos formuoja ir įgyvendina savivaldybių nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką.

 Nevyriausybinės organizacijos atlieka vieną ar daugiau iš šių funkcijų:

 •  paslaugų teikimas. Savo nariams arba klientams teikiamos tokios paslaugos, kaip socialinė rūpyba, sveikatos apsauga, apmokymai, informacinės paslaugos, konsultacijos bei parama;
 • atstovavimas interesams arba aktyvus dalyvavimas visuomeniniuose reikaluose. Čia priklauso organizacijos, kurios naudoja įvairias kampanijas, lobizmą ir kitus metodus, gindamos tam tikrą idėją ar kurios nors grupės interesus ir siekdamos pakeisti viešąją nuomonę ar politiką;
 • savitarpio pagalba ar pagalba sau. Organizacijos, dažniausiai suformuotos grupių asmenų, kurie turi bendrų interesų arba poreikių, siekiant suteikti savitarpio pagalbą, informaciją, paramą ir bendradarbiavimo galimybę.
 •  Ištekliai ir koordinavimas. Tai vadinamosios tarpininkaujančios organizacijos, kurios koordinuoja viso sektoriaus arba konkrečioje srityje dirbančių organizacijų veiklą, teikia joms informaciją ir paramą. Tokios organizacijos atlieka svarbų vaidmenį, būdamos jungtimi tarp nevyriausybinio sektoriaus ir viešosios valdžios institucijų.

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

Informacija atnaujinta 2020-12-01 09:58