Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veikla

NUOLATINĖ  ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO LĖŠOMS PANAUDOTI KOMISIJA IR KOMISIJOS NUOSTATAI

NVO VEIKLOS RĖMIMO NUOSTATAI

PRAŠYMO FORMA (1 priedas  „Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų prašymas lėšoms gauti“)

PARAIŠKOS FORMA (2 priedas „Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo paraiška“)

ATASKAITŲ FORMOS:

Veiklos ataskaita (4 priedas);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas (Forma Nr. 2).


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-2214 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLŲ RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-2042 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLŲ RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-1207.  Įsakymo Nr. A-1207 pakeitimai: 2020-07-29 Nr. A-1226;  2020-07-31 Nr. A-1237.

_______________________________________​

ARCHYVAS

 

 

Informacija atnaujinta 2021-02-25 16:56