Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informaciniai pranešimai (10 d.d. pastaboms)

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO - RYŠIO BOKŠTO (9.7) GERVĖNŲ G. 3B., GERVĖNŲ K., BUBIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV. PROJEKTAVIMĄ

2020-05-08 Dalintis

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: žemės sklypas, kadastro Nr. 9105/0014:304, adresas Gervėnų g. 3B.,Gervėnų k., Bubių sen.,
Šiaulių raj. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto

atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio

pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas UAB „InComSystems“, įmonės kodas 110655934 ; Mindaugo g. 23A, LT-03231,

Vilnius. Projekto vadovas: Antanas Karanauskas, tel. +37068534358, el. p. antanas.karanauskas@gmail.com

Statytojas: Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794,

buveinės adresas Sausio 13-sios g.10, Vilnius, tel. (8 5) 243 0882, el. p. info@placiajuostis.lt

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Šiaulių raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliuraj.lt, ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „InComSystems“, būstinę adresu Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val., tel.8 5 239 9399 , +37068534358.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali

teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima iki 2020.05.28.

raštu adresu UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, Vilnius, arba el. paštu antanas.karanauskas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

viešas susirinkimas vyks Seniūnijos g. 1 , Bubių kultūros salėje (arba prie kultūros namų), Bubiai , Šiaulių raj. , 2020.05.28. 17 .00 val.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Informacija atnaujinta 2020-05-08 09:00