Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Projektiniai pasiūlymai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS (RAIZGIŲ K.)

2022-05-04 Dalintis

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir parengtus projektinius pasiūlymus - Poilsio paskirties pastato ir elingo Sportininkų g. 32, Raizgių k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

 Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: Poilsio paskirties pastato ir elingo Sportininkų g. 32, Raizgių k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Sportininkų g. 32, Raizgių k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdai – rekreacijos teritorijos.

Pavadinimas: Poilsio paskirties pastato ir elingo Sportininkų g. 32, Raizgių k., Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio paskirties (7.13), garažų (7.7).

Statybos rūšis: nauja statyba

Statinio kategorija: neypatingasis, I grupės nesudėtingas.

 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras, projekto vadovas – architektas Šarūnas Sabaliauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A 888), Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, mob.tel. +370 686 31748, el.  p.: sabaliauskas01@gmail.com,

Statytojas: M. T. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vasario 16-osios g. 44a-401, Šiauliai, tel. +370 68631748.; el. p. sabaliauskas01@gmail.com, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt .

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2022 m. gegužės mėn. 18 d. elektroniniu paštu sabaliauskas01@gmail.com.

Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Virtualus viešas susirinkimas kviečiamas 2022 m. gegužės 18 d. 16 val. nuotoliniu būdu prisijungus prie zoom platformos. Transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/84121177819? pwd=S2dDekJYcStEWGE4Q1IwSm9JZ0hkQT09 

Meeting ID: 841 2117 7819

Passcode: Ng8EuK

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJA

Informacija atnaujinta 2022-05-04 15:39