Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ NAISIŲ KAIME, MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONE

2020-02-13 Dalintis

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ ryšio bokšto Naisių k., Meškuičių sen., Šiaulių rajono savivaldybėje, statybos projektas.

Statybos adresas: Naisių k., Meškuičių sen., Šiaulių raj. (kad. Nr. 9138/0003:107).

Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

Pavadinimas: 60 m ryšio metalinis bokštas;
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: ryšių (telekomunikacijų)tinklai. Inžineriniai statiniai;
Statinio statybos rūšis: nauja statyba (ypatingasis statinys);
Statytojas: VšĮ „Plačiajuostis internetas“, į. k. 300149794, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, tel.:
8 685 34358;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai: projektuotojas UAB „InComSystems“, į. k. 110655934, Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius.  

Projekto vadovas: Antanas Karanauskas, atestato Nr. 1610;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilinius, darbo dienomis 9-16 val., tel. Nr. 8 685 34358; Šiaulių rajono savivaldybės II-ame aukšte, Vilniaus g. 263, Šiauliai, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt  bei Meškuičių seniūnijoje, Šiaulių g. 15, Meškuičiai, Šiaulių rajonas el. paštas meskuiciai@siauliuraj.lt.

 Pasiūlymų terminas iki 2020 m. kovo 3 d.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: iki 2020 m. kovo 3 d. elektroniniu paštu: antanas.karanauskas@gmail.com, raštu UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius  arba viešojo susirinkimo metu.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): Šiaulių rajono sav., Meškuičių sen., Naisių k., Gėlės g. 9.
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020 m. kovo 3 d., 17:00 val.


Projektiniai pasiūlymai

Jovita Rūkienė

jovita.rukiene@siauliuraj.lt

 

Informacija atnaujinta 2020-02-13 08:48