Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ VIJOLĖS G. 15, VINKŠNĖNŲ KAIME, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2020-10-09 Dalintis

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas Dujų skirstymo stoties Vijolės g. 15, Vinkšnėnų k., Šiaulių r. sav. statybos rekonstravimo projektas.

Statinio pavadinimas: Dujų skirstymo stoties, Vijolės g. 15, Vinkšnėnų k., Šiaulių r. sav. statybos rekonstravimo projektas.

Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Vijolės g. 15, Vinkšnėnų k., Šiaulių r. sav., sklypo kad. Nr.: 9103/12:111. Sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatai, inžineriniai tinklai.

Statybos rūšis: rekonstravimas, nauja statyba.

Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis: 2020 m. IV – 2021 m. I ketvirtis.

Statytojas: AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. +370 685 02498; projekto vadovas Vaidotas Augulis, tel. +370 685 02498, el. paštas: v.augulis@ambergrid.lt.

Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, Tel. +370 (37) 323 209.

Projekto architektė: Danutė Padvarskienė, el.p. d.padvarskiene@ardynas.lt.

Užsakovo įgaliotas asmuo projekto vadovo pavaduotoja Vaiva Paulauskienė, tel +370 611 52164, el. paštas: v.paulauskiene@ardynas.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Ardynas“ patalpose Gedimino 47, Kaune, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. iki spalio 29d. ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu Vaivai Paulauskienei adresu Gedimino 47, Kaunas, LT – 44242 arba el. paštu: v.paulauskiene@ardynas.lt.

Visuomenės atstovai, projektuotojui pateikdami pasiūlymus, turi nurodyti:

- vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus kontaktinius duomenis;

- pasiūlymo teikimo datą;

- informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2020 m. spalio mėn. 29 d.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: elektroniniu paštu: v.paulauskiene@ardynas.lt, raštu UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas  arba viešojo susirinkimo metu.

Viešo susirinkimo vieta (adresas): susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Jungtis adresu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQyNjQ3OWUtMjJjYS00ODEwLTlmODAtN2QzMzdjYzRmYmEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262575305-f904-40b8-bb31-97ace5164d85%22%2c%22Oid%22%3a%221cea7b73-1897-412d-83e9-f7f299b1c80d%22%7d

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020 m. spalio 29 d., 15:00 val.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

Informacija atnaujinta 2020-10-13 10:05