Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

„DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ AKREDITUOTAI VAIKŲ DIENOS SOCIALINEI PRIEŽIŪRAI ORGANIZUOTI, TEIKTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

2020-12-28 Dalintis

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-1232 „DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOMS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ AKREDITUOTAI VAIKŲ DIENOS SOCIALINEI PRIEŽIŪRAI ORGANIZUOTI, TEIKTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 22d. Nr. A1-1285

Vilnius

P a k e i č i u Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-1232 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstau taip:

„4. Lėšos 2021 m. akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti savivaldybių administracijoms skiriamos pagal socialinių paslaugų įstaigų, kurioms iki 2020 m. gruodžio 23 d. buvo suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir kurių duomenis iki šios datos savivaldybės pateikė Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, skaičių. Kiekvienam vaikų dienos centrui (išskyrus vaikų dienos centrus, kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga) numatyta skirti po 16 800 eurų metams. Vaikų dienos centrams, kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga, numatyta skirti po 7 200 eurų metams.“

 

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-12-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Monika Navickienė

Informacija atnaujinta 2020-12-28 15:51