Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Mobilus darbas su jaunimu

Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos


Mobilus darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Mobilaus darbo su jaunimu tikslas: užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą(-si) ir socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo įgalinimą jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.

Mobilaus darbo su jaunimu uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas saugiai, atvirai, neformaliai, neįpareigojančiai aplinkai, kurioje jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais.
 • Padėti įsitraukti jaunimui į artimiausiai esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą (atvirieji jaunimo centrai, atvirosios jaunimo erdvės ir kt.), savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą.
 • Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, kuriant tarpusavio pasitikėjimo santykį tarp jaunuolio ir bendruomenės.
 • Ugdyti jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
 • Konsultuoti įvairiose gyvenimo situacijose.
 • Parodyti jaunimui kitokias laisvalaikio leidimo, mokymosi galimybes per išvykstamąsias veiklas (pvz., mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti juos į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą.
 • Nesant galimybių patenkinti jauno žmogaus poreikius, nukreipiant jauną žmogų į atitinkamas institucijas.

Mobilaus darbo su jaunimu veikla remiasi savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos,  aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje dirba dvi metodininkės mobiliam darbui su jaunimu: Ieva Šukytė ir Silva Gubinskytė. Susisiekti galima telefonu + 370 600 26574 ar elektroniniu paštu: mobilusisdarbas@gmail.com.

VASAROS DARBO LAIKAS (Liepos 1 d.– rugpjūčio 31 d.)

Antradienis

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, V. Dambrausko 17, Kuršėnai

Gruzdžiai (Šiaulių g. 3)

Gilvyčiai (Mokyklos g. 1)

9.00 –12.00 val.

12.30 – 16.30 val.*

Trečiadienis

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, V. Dambrausko 17, Kuršėnai

Žarėnai (Draugystės g. 32)

Verbūnai ((Gluosnių g. 2)

10.00 – 12.00 val.

12.30 – 16.30 val.*

Ketvirtadienis

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, V. Dambrausko 17, Kuršėnai

Šakyna (Šiaulių g. 24)

Varputėnai (Pagrindinė g. 4);

9.00 –12.00 val.

12.30 – 16.30 val.*

*Įskaičiuojant kelionės laiką.

14.30–18.30 val. kas antrą

 • antradienį – Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje (Šiaulių g. 3)/ Gilvyčių mokyklos patalpose (Mokyklos g. 1),
 • trečiadienį – Žarėnų bendruomenės patalpose (Draugystės g. 32, Žarėnai)/Verbūnų kultūros namuose (Gluosnių g. 2, Verbūnai)
 • ketvirtadienį – Šakynoje (Šiaulių g. 24)/Varputėnų bendruomenės namuose (Pagrindinė g. 4).
 • Kviečiame sekti Mobiliojo darbo su jaunimu Šiaulių rajone paskyrą socialinėje erdvėje https://www.facebook.com/mobilusisdarbassiauliur

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS


Mobilus darbas su jaunimu įtraukia Šiaulių rajono jaunimą

Mobilus darbas Šiaulių rajone

Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų kokybės standartas

Dirbti su jaunimu neįmanoma nustoti. Kur dėsime kablelį? 

 

 

Patirtimi dalintasi Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos susitikime/mokymuose mokymų centre „Daugirdiškėse“, Trakų rajone.

Lapkričio 26–27 dienomis Šiaulių r. švietimo centro metodininkė darbui su jaunimu/mobili darbuotoja Vaidutė Gailiutė buvo kviečiama į „Jaunimo darbuotojo rudens akademija 2016“ mokymus pristatyti Mobilaus darbo su jaunimu kaimiškose Šiaulių rajono teritorijose patirtį.

Mokymų tikslas - skatinti jaunimo darbuotojo pripažinimą Lietuvoje, didinti darbo su jaunimu vertės suvokimą visuomenėje, diskutuoti darbo su jaunimu matomumo, įtakos, integracijos ir kitais klausimais. Mokymų dalyviai – Jaunimo ir su jaunimu dirbantys asmenys, jaunimo politikos formuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Vaidutė Gailiutė pristatė mobilaus darbo su jaunimu Šiaulių rajone darbo grafiką, kokiu principu buvo atrinkti kaimai, kuriuose yra vykdomas mobilus darbas su jaunimu, kokiomis formomis dirbama. Papasakojo apie jaunimui iškylančius klausimus, koks jų laisvalaikis kaime, kokios esamos laisvalaikio praleidimo formos, ar jos atliepia jaunuolių poreikius.

Kadangi mokymuose dalyvavo daugelis Lietuvos jaunimo darbuotojų, klausimų pranešėjai netrūko. Susirinkusieji intensyviai domėjosi mobilaus darbo su jaunimu ypatumais, daugeliui susirūpinimą kėlė vieno darbuotojo klausimas, darbuotojo fizinis ir emocinis saugumas darbo metu.

Mobilus darbas su jaunimu Lietuvoje vykdomas vos keliose savivaldybėse, tad susirinkusieji džiaugėsi, kad Šiaulių rajono jaunimas turi galimybę gauti tokią paslaugą. Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos nariai galvojo apie galimybę kitų rajonų specialistams atvykti į Šiaulių rajoną pasižiūrėti į vykstantį darbą iš arčiau. Pasisemti patirties.

 

Jaunimo reikalų koordinatorė

Simona Dambrauskienė

 

Informacija atnaujinta 2020-07-10 10:26