Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiamų dokumentų pavyzdžiai

 

Savivaldybės tarybos sprendimas .doc .pdf
Savivaldybės mero potvarkis .doc .pdf
Administracijos direktoriaus įsakymas .doc .pdf
Administracijos direktoriaus įsakymas dėl atostogų .doc .pdf
Administracijos direktoriaus įsakymas dėl komandiruotės .doc .pdf
Informacinis siunčiamasis dokumentas nr.1 (mero) .doc .pdf
Informacinis siunčiamasis dokumentas nr. 2 (administracijos) .doc .pdf
Informacinis siunčiamasis dokumentas nr. 3 (seniūnijos) .doc .pdf
Informacinis siunčiamasis dokumentas nr. 4 (skyriaus_viduje) .doc .pdf
Informacinis siunčiamasis dokumentas nr. 5 (skyriaus_kitur) .doc .pdf
Perdavimo ir priėmimo aktas .doc .pdf
Leidimas .doc .pdf
Įgaliojimas .doc .pdf
Pažyma apie šeimos sudėtį nr.1 .doc .pdf
Pažyma apie šeimos sudėtį nr.2 .doc .pdf
Pažyma apie gyvenamąją vietą .doc .pdf
Protokolas .doc .pdf
Protokolo išrašas .doc .pdf
Sutartis .doc .pdf
Prašymas dėl kasmetinių atostogų .doc .pdf
Jungtinės veiklos sutartis dėl gatvės remonto .doc .pdf
Prašymas dėl paramos gavimo iš administracijos direktoriaus rezervo .doc .pdf

Šiame puslapyje galite rasti keletą raštų pavyzdžių, parengtų pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, su kuriomis galite susipažinti interneto svetainėje www.archyvai.lt.

Taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, informacinių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai taikomi ir kitiems įstaigų dokumentams, atsižvelgiant į jų paskirtį bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendaciniai.

Taip pat atsižvelgta į Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtas Rekomendacijas dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų dokumentų įforminimo, kurias siūloma taikyti įforminant savivaldybių institucijose ir įstaigose sudaromus dokumentus.

Raštvedybos taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-63, galima rasti šiuo adresu: www.archyvai.lt/archyvai

Informacija atnaujinta 2020-12-31 10:52