Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aktuali informacija

INFORMACIJA APIE ĮVYKSIANTĮ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS POSĖDĮ

Informuojame, kad 2022 m. birželio 28 d. 9 val. vyks nuotolinis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Susisiekimo Ventos vandeniu kelio atkarpos tarp Ventos ir Kražantės upių kanalų kompleksas (u. k. 30735), Kelmės rajono sav., Šiaulių rajono sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo ir apsaugos Ventos ir Dubysos upių jungiamajam kanalui (47476), Šiaulių rajono sav. ir Dubysos upės apeinamajam kanalui (47477), Kelmės rajono sav., suteikimo.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio darbotvarkę galite rasti čia.

Kontaktinis asmuo:

Vyginta Abušovienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 272 4089, mob.  8 618 01288, el. p. vyginta.abusoviene@kpd.lt

_____________________________________________
 
 
DĖL GRUZDŽIŲ MIESTELIO ISTORINĖS DALIES ĮREGISTRAVIMO KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE

Informuojame, kad 2019 m kovo 4 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Vertinimo taryba) nusprendė suteikti teisinę apsaugą Gruzdžių miestelio istorinei daliai (unikalus kodas – 43369), esančiai Gruzdžių mstl., Šiaulių raj. sav., įrašyti šį objektą į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas. Objekto reikšmingumo lygmuo – vietinis.

Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Šiai kultūros vertybei yra taikomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai. Su objekto apskaitos medžiaga (Vertinimo tarybos aktu, teritorijos ribų planu, kitais akto priedais) galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje,
adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Informacija atnaujinta 2022-06-22 13:03