Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Švietimo naujienos

Informacija kandidatams.

Informacija eksternams.

Skelbiamas brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas.

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2019–2020 M. M. NEVYKS.

2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė, kad 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios, t. y. 10 arba II gimnazijos klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, o pagrindinio ugdymo 9–10 arba I–II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo. 

2019–2020 m. m. ugdymo proceso organizavimas ir atostogos.
 
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A-829 „Dėl ugdymo proceso švietimo įstaigose, vykdančiose neformalųjį ir formalųjį vaikų švietimą papildantį ugdymą“.
 

2020 M. Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-07 įsakymas Nr. A-685 „Dėl lėšų skyrimo iš švietimo ir sporto veiklos programos vaikų vasaros poilsio organizavimo projektams finansuoti“.

Galimybė organizuoti vaikų ugdymą šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Dėl informacijos sklaidos apie korepetitorių / laisvai samdomų mokytojų skaidrią veiklą.  

 

Informacija atnaujinta 2020-06-19 10:28