Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Švietimo naujienos

KVIEČIAME DALYVAUTI „ŠVIETIMO LYDERYSTĖS“ PROGRAMOJE

Šiaulių rajono  savivaldybė jungiasi prie „Švietimo lyderystės“ programos – kartu su ISM universitetu ugdys ateities švietimo įstaigų vadovus. Kviečiame esamus ir būsimus švietimo  įstaigų vadovus dalyvauti ISM universiteto organizuojamoje „Švietimo lyderystės“ programoje: kelti savo kvalifikaciją švietimo vadybos srityje ir siekti magistro diplomo.

„Švietimo lyderystės“ magistrantūros programos ištakos jau siekia dešimtmetį. Ši programa buvo inicijuota įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nacionalinį projektą „Lyderių laikas“. Programą jau baigė per 360 absolventų iš įvairių Lietuvos regionų, iš jų 9 Šiaulių rajono savivaldybės  mokyklų vadovai ir pedagogai.

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM universiteto „Švietimo lyderystės“ programoje.

Paraiškas gali teikti:

  • Šiaulių rajono  savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui
  • Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigų pedagogai, planuojantys ateityje dirbti švietimo įstaigos vadovais

Informaciją apie studijų finansavimo galimybes skelbia ISM universitetas.

www.svietimopazanga.lt

Projekto rezultatas – efektyvesnis vadovavimas ugdymo įstaigoms. 40 švietimo lyderystės studijas baigusių vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų.

Švietimo lyderystės pristatymas 2020
2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė, kad 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios, t. y. 10 arba II gimnazijos klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, o pagrindinio ugdymo 9–10 arba I–II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo. 


 
  • UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019–2020 M. M.

Mokslo metų pradžia: 2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienis)

Atostogos (1–4, 5–8, 9–10(I–II), III–IV kl.):

Atostogos

Laikotarpis

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

 Ugdymo proceso trukmė ⃰:

Klasės

Ugdymo(si) dienų skaičius

Mokslo metų pabaiga

Vasaros atostogų pradžia

1–4 kl.

175 d.

2020 m. birželio 9 d.

2020 m. birželio 10 d.

5–8, 9–11 (I–III) kl.

185 d.

2020 m. birželio 23 d.

2020 m. birželio 25 d.

IV kl.

163 d.

2020 m. gegužės 22 d.

Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

* Mokyklos vadovas gali keisti vasaros atostogų pradžią, suderinęs su mokyklos taryba ir
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėju.


 
2019 m. brandos egzaminų rezultatai:

Lietuvių kalba ir literatūra (valstybinis brandos egzaminas)

Lietuvių kalba ir literarūta (mokyklinio brandos egzamino pakartotinė sesija)

Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis brandos egzaminas)

Biologija (valstybinis brandos egzaminas)

Chemija (valstybinis brandos egzaminas)

Geografija (valstybinis brandos egzaminas)

Istorija (valstybinis brandos egzaminas)

Fizika (valstybinis brandos egzaminas)

Informacinės technologijos (valstybinis brandos egzaminas)

Informacinės technologijos (valstybinio brandos egzamino pakartotinė sesija)

Matematika (valstybinis brandos egzaminas)

Matematika (valstybinio brandos egzamino pakartotinė sesija)

Užsienio kalba (anglų) (valstybinis brandos egzaminas)

Menai (mokyklinis brandos egzaminas)

Technologijos (mokyklinis brandos egzaminas)

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

Matematika (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas)

Lietuvių kalba ir literatūra (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas)


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-06 įsakymas Nr. A-566 „Dėl lėšų skyrimo iš švietimo ir sporto veiklos programos vaikų vasaros poilsio organizavimo projektams finansuoti“

2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklos

Dėl informacijos sklaidos apie korepetitorių / laisvai samdomų mokytojų skaidrią veiklą

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo 2019 metais konkursą (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)                                                


Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus čia

Informacija atnaujinta 2020-06-01 11:55