2018 m. spalio 22 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Aktualijos
2018-10-19

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti išleido meno atvirukų bloknotą „Lietuva – mano atviruke“. Idėja įprasminti šią Lietuvai svarbią datą radosi dar pavasarį, kai biblioteka Šiaulių apskrityje ėmėsi organizuoti politinių atvirukų kūrimo konkursą, kurio teminė ašis – Lietuvos valstybingumo raida (tiek nuo XIII a., tiek per 1918–2018 m. šimtmetį) ir savitas kiekvieno autoriaus pojūtis.

2018-10-18

„Gruzdžių Krašto bendruomenė“ įgyvendino projektą, kurį iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 2018 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimu ,,Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ sąrašo patvirtinimo, „Gruzdžių Krašto bendruomenei“ skirta 4 491,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu parama už išlaidas, patirtas įgyvendinant projektą „Karvelių pakrantės sutvarkymas“.

2018-10-18

Šiaulių rajono savivaldybės sodybų, vienkiemių, daugiabučių namų, įstaigų, gamybinių pastatų teritorijų ir viešųjų erdvių 2018 metų konkurso – apžiūros dalyviai, laimėtojai, vertinimo komisijos nariai, Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis ir savivaldybės Meras Antanas Bezaras aplankė Punsko valsčiaus savivaldybę (Lenkijos Respublika).

2018-10-18

Kūrenate krosnį, bet negalite prisiminti, kada paskutinį kartą buvo valytas kaminas ar dūmtraukiai? Spėliojate, gal prieš metus kitus... Neabejokite, ugnis jau rengiasi užsukti į svečius. Manote, kad taip tikrai nenutiks? Deja, per penkerius metus dėl krosnių, židinių, dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų Lietuvoje žuvo 50 žmonių. Be to, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, vien šiemet dėl šios priežasties gyvenamieji namai degė per 880 kartų.

2018-10-17

Kairių seniūnija dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje ir lėšų skyrimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos visuomeninėms organizacijoms.

2018-10-17

Asociacija „Gegužių kaimo bendruomenė“ įgyvendino vietos projektą „Gegužių kaimui jau 400

metų“. Projektas buvo parengtas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Asociacijos „Šiaulių rajono vietos

veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas,

tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA). 2018 m. spalio 13 d. įvyko projekto pristatymas ir šventinis

koncertas „Gegužių kaimui jau 400 metų“.

2018-10-17

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdyba per 2018 metus parašė 4 projektus. Visi projektai laimėti, patvirtintos finansuotinomis projektuose numatytos išlaidos . 3 projektai jau įgyvendinti.

2018-10-16

Projektas „Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas 1 etapas“

Šių metų pabaigoje Kuršėnų miete bus pradėtas vykdyti projekto „Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas, 1 etapas“. Projekto vertė 814 411,27 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2019 m. gruodžio 31 d.

2018-10-15

Iki šiol skirtingose miesto vietose veikę Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro struktūriniai padaliniai (Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro administracijos padalinys Lukšio g. 8, Šiauliai, Rinkliavos tarnybos ir Atliekų surinkimo, transportavimo ir rinkliavos tarnybos padaliniai, veikę Ežero g. 16, Šiauliai) keliasi į naujas patalpas.

2018-10-09

Kuršėnuose 2018 m. spalio 8 d. buvo paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią saulėtą dieną senjorai ir jiems prijaučiantys rinkosi L. Ivinskio aikštėje. Čia jų laukė ne tik Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos komanda, bet ir LR Seimo narė Rima Baškienė, ir jos padėjėja Ada Grakauskienė.

 1 2