Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Teisės aktai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formos

Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašas

Savivaldybės teisės aktai:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-1694 „Dėl Veiksmų Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A-139 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prevencijos vykdymo viešųjų pirkimų srityje tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A-717 ,,Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. T-224 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. T-120 ,,Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Informacija atnaujinta 2021-09-13 14:18